Spēle "Izspēlē Jelgavas novadu"

Lai veicinātu iedzīvotāju piederības sajūtu, dotu iespēju labāk iepazīt novadu un piedalīties apkārtējās vides labiekārtošanā, Jelgavas novada pašvaldība ir izstrādājusi lietotni “Izspēlē Jelgavas novadu!”.

Lietotne veidota kā spēle, ļaujot dalībniekiem paviesoties visos Jelgavas novada pagastos. Katrā pagastā izvēlēti konkrēti objekti, kuros izpildīt āķīgu un izzinošu novada jauniešu sagatavotu uzdevumu vai sniegt jēgpilnu ieteikumu vides attīstībai un uzlabošanai. Tādējādi iedzīvotājs, paužot savu ideju, var līdzdarboties apkārtējās vides sakārtošanā un lēmumu pieņemšanas procesā.

Sakrājot noteiktu skaitu puzles gabaliņu, kas atklājas atbildot uz jautājumiem un iesūtot ierosinājumus, dalībnieks var pieteikties balvai, ko sarūpējusi Jelgavas novada pašvaldība. Balvā - vietējo pārtikas produktu ražotāju gardumi.

Lietotne bez maksas pieejama gan Android, gan iOS operētājsistēmas viedierīcēm –

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jelgavasnovads.izzinijin;

iOS: https://apps.apple.com/lv/app/izsp%C4%93l%C4%93-novadu/id6444774184.

Šī spēles versija būs aktīva līdz 2023. gada novembra beigām, kad tiks nomainīti jautājumi un spēlē būs iespēja piedalīties atkārtoti.

Lietotne izstrādāta Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas URBACT projekta “Spēles paradigma II”, Nr. 8211 ietvaros. Vairāk informācijas par projektu: https://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/paslaik-istenosana/interreg-iii-urbact/17209/speles-paradigma-ii/.

Lietotni izstrādāja SIA “Cloud Enterprise Systems”.

projekta logo