Izstāde “Zemgales etnogrāfiskie krekli”

2023. gada 9. novembrī plkst. 17.00 Dienas aktivitāšu centrā “Zemgale” atklāta izstāde ”Zemgales etnogrāfiskie krekli”, kas apmeklētājiem un interesentiem būs skatāma līdz 30. novembrim.

Rokdarbnieces Zemgales etnogrāfiskos kreklus darināja laika posmā no 15. aprīļa līdz 15. augustam praktiskajās nodarbībās “Zemgales etnogrāfiskā tunikveida krekla šūšana”, kuras tika organizētas Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Zemgales etnogrāfiskā krekla šūšanas prasmju saglabāšana Jelgavas novadā” ietvaros.

Ideja par Zemgales etnogrāfiskā tunikveida krekla šūšanas prasmju apgūšanu nāca no Jelgavas novada Glūdas pagasta Tautas lietišķās mākslas studijas (TLMS) “Nākotne” filiāles "Zemgale" rokdarbniecēm, kuras ir uzsākušas darināt katra savu tautastērpu. Rokdarbnieces savu darbību aktivitāšu centrā “Zemgale” ir uzsākušas 2016. gadā ar lakatu aušanu uz kartona, tad iemācījās arī uzaust pirmos lupatu paklājiņus. Turpinot apgūt arvien jaunas prasmes un pilnveidojot iepriekš iegūtās, katra rokdarbniece ir uzaudusi ne tikai sev lielo plecu lakatu, brunču audumu, tautisko jostu un linu dvieli, bet arī saviem mīļajiem, radiniekiem un dāvanām.

Zemgales ciemā īstenotie kultūras projekti veicinājuši vietējā sabiedrībā interesi par kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu un rokdarbniecēm prieku par jauno prasmju apgūšanu.

Lai nodrošinātu tradicionālās kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu Zemgales etnogrāfiskā tunikveida krekla šūšanā, projekta ietvaros ir noorganizētas 10 praktiskās nodarbības vieslektores Agitas Pumpures vadībā, kurās piedalījās kopā 15 Jelgavas novada TLMS dalībnieces ( no Glūdas pagasta TLMS “Nākotne” filiāles "Zemgale", Valgundes pagasta TLMS “Valgunde”, Līvbērzes pagasta TLMS “Līve”) .

Foto: Ligita Ozolniece

Nodarbības Jelgavas novada rokdarbniecēm Zemgales etnogrāfiskā krekla šūšanā tika organizētas Valsts kultūrkapitāla fonda 1. kultūras projektu konkursa tradicionālās kultūras nozarē projekta Nr. 2023-1-TRK017 “Zemgales etnogrāfiskā krekla šūšanas prasmju saglabāšana Jelgavas novadā” ietvaros. Projekta kopējais finansējums 1490 EUR, Valsts kulturkapitāla fonda finansējums 990 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 500 EUR.

valsts_kulturkapitala_fonds