Novada ziņas Projekti
Bērvircavas muižas foto

Bērvircavas muižas kungu mājas nesošās konstrukcijas ilgstoši bijušas pakļautas nokrišņu ietekmei. Daļa no ēkas ir iebrukusi, un esošās konstrukcijas ir pirmsavārijas, neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Tāpēc Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes “Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2023. gadam” projektu konkursa ietvaros no š.g. 11. maija līdz 15.decembrim tika veikta ēkas tehniskā apsekošana un izstrādāts konservācijas būvprojekts.

Saskaņā ar darba uzdevumu, būvprojektā piedāvātie atjaunošanas risinājumi paredz pārbalstīt un nostabilizēt pirmsavārijas stāvoklī esošās ārsienu, pārsegumu un jumta nesošo konstrukciju daļas un elementus. Daļa no ēkas konstrukcijām ir iebrukušas un pilnībā zaudējušas savu nestspēju. Konservācijas ietvaros konstrukcijām paaugstināms stingums un novēršama nokrišņu iekļūšana ēkā. Projektētā atbalsta rāmju konstrukcija veidota tā, lai nākotnē būtu vieglāk realizējama ēkas konstrukciju atjaunošana/restaurācija. Rāmji lokāli atslogo nesošās ārsienas, lai nākotnē būtu vieglāk veikt pamatu pastiprināšanu un trupējušo guļšķautņu nomaiņu.

Konservācijas dokumentācijas izstrādi veica SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”: būvprojekta vadītājs un autors Artūrs Lapiņš, būvinženieri Māris Benfelds un Anrijs Rudzis.

Bērvircavas muižas kungu māja ir reģiona nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr. 5242, tāpat tā atrodas reģiona nozīmes arheoloģijas pieminekļa “Krauju senkapi” (valsts aizsardzības Nr. 1002) aizsardzības zonā.

Bērvircavas muižas kungu mājas konservācijas dokumentācija tika izstrādāta Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes “Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2023. gadam” projektu konkursa ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 23 182,39 eiro, no kura Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Valsts budžeta finansējums ir 15 000,00 eiro, bet Jelgavas novada pašvaldības finansējums - 8 182,39 eiro.

Foto: SIA Merko- 3D lazerskenēšana 2023. gada 26.jūlijā

 

logo