Uzņēmējdarbība
Izveido Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi

Lai uzturētu efektīvu dialogu starp Jelgavas novada pašvaldību un dažādu nozaru vietējiem uzņēmējiem, veicinātu viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas novadā sekmētu uzņēmējdarbības vides attīstību, š.g. 27.jūlijā Jelgavas novada dome apstiprināja Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes izveidi. Pašlaik sācies darbs pie padomes izveides, un jau drīzumā pašvaldība uzrunās vietējos uzņēmējus par viņu potenciālo dalību padomē.

“Pašvaldība patstāvīgi meklē jaunas iespējas sadarbības veicināšanai ar uzņēmējiem, un šis ir vēl viens solis sadarbības sekmēšanai. Ceram uz uzņēmēju atsaucību, lai kopīgi attīstītu mūsu novadu,” stāsta Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītājs Andris Vereščagins.

Jelgavas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomes nolikums paredz, ka to veidos divi Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji un ne vairāk kā astoņi uzņēmēji, kuri veic saimniecisko darbību novada administratīvajā teritorijā; no tiem seši pārstāvēs Jelgavas novadā reģistrētu dažādu nozaru uzņēmumus - Jelgavas novada uzņēmēju biedrību, ražošanas uzņēmumus, lauksaimniecības uzņēmumus, mājražotājus un amatniekus, pakalpojumu (tūrisms, viesnīcas, ēdināšana) jomu, kā arī būvniecības jomu.

Jautājumu gadījumā iespējams vērsties pie Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja Andra Vereščagina, rakstot uz e-pasta adresi andris.verescagins@jelgavasnovads.lv vai zvanot pa tālruni +371 63022237.