Projekti Novada ziņas
Izvērtēti konkursa “Mēs savai videi” īstenotie projekti

Jelgavas novada pašvaldība ir patiesi gandarīta par iedzīvotāju iniciatīvu un atsaucību projektu konkursā “Mēs savai videi”, kas ļauj interesentu grupām, kaimiņiem un biedrībām pieteikties pašvaldības budžeta finansējumam, lai savu dzīves telpu vērstu skaistāku, sakārtotāku un atraktīvāku. Ar katru gadu konkursa dalībnieku skaits un arī konkurence par finansējumu pieaug, taču arī rezultāti ir arvien iedvesmojošāki.

Šogad Jelgavas novads ieguvis 49 pēc iedzīvotāju iniciatīvas sakārtotas vietas – izremontētas koplietošanas telpas, labiekārtotas atpūtas vietas un bērnu rotaļu laukumi, labiekārtota daudzdzīvokļu māju apkārtne, izveidots pat brīvpieejas futbola laukums un šaha dārzs, kā arī paveikti virkne citu vērtīgu darbu.

“Izdarīts ir patiesi daudz un ar gandarījumu varam atzīt, ka viss īstenotais ir pašu iedzīvotāju iniciēts un realizēts, apliecinot, ka mūsu novada cilvēki ir gatavi pamanīt to, kas viņiem ikdienā pietrūkst un iesaistīties ar savām idejām, darbu un līdzekļiem, lai kopīgiem spēkiem panāktu labāku rezultātu. Jāatzīst, ka vērtēšanas komisijai bija ļoti grūti noteikt tos projektus, kuriem saskaņā ar konkursu nolikumu pašvaldība var piešķirt veicināšanas balvu apmērā vai Pateicības rakstu, uzteicot īpaši veiksmīga projekta realizāciju, kas var kalpot par lielisku piemēru citiem,” saka Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja Inese Skromane.

Pašvaldība budžetā šim projektu konkursam paredzēja 23 000 eiro, taču šogad tika iesniegts rekordliels pieteikumu skaits – 57, tāpēc pašvaldība, izskatot konkursa vērtēšanas komisijas iesniegumu, lēma par papildus finansējuma piešķiršanu programmai, atbalstot 49 projektus ar kopējo finansējumu 35 109EUR.

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības konkursa “Mēs savai videi” vērtēšanas komisijas lēmumu, šogad veicināšanas balva 150 EUR apmērā piešķirta diviem labākajiem projektiem - Valgundes pagasta projektam “Celtnieku ielas 26 šķūņu fasādes dēļu nomaiņa” un Kalnciema projektam “Āra futbola laukums”.

Pateicības par veiksmīgu dalību projektu konkursā  “Mēs savai videi 2021” saņems Lielplatones pagastā īstenots projekts “Daudzīvokļu mājās stāvlaukumu labiekārtošana”, Sesavas pagastā īstenots projekts “Ieejas remonts adresē: Berzu 2, ieejas numurs 1, Bērvirсava, Sesavas pagasts”, Platones pagastā īstenots projekts  “Kāpņu telpas remonts daudzdzīvokļu mājā Centra ielā 22 Platonē” un Kalnciema pagasta projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide Kalnciema pagastā, Draudzības 12, 8, 10 iekšpagalmā”.

Savukārt Pateicības par ilggadīgu un veiksmīgu dalību projektu konkursā “Mēs savai videi” saņems 18 šī gada projektu īstenotāji: Svētes pagasta projekti “Takas un sauļošanās platformu izveide Svētes ciemā pie Svētes upes” un “Drošā un sakoptā vidē bērniem Parka 6, Svēte”, Vilces pagasta projekts “Lielkraujas”, Lielplatones pagasta projekti “Skats nākotnē Alejas 15” un “Bērni mūsu nākotne”, Elejas pagasta projekti “Pagalma labiekārtošana Elejas ciemā” un “Glabāsim siltumu”, Sesavas pagasta projekts “Laimīgiem un atraktīviem bērniem”, Platones pagasta projekts “Skursteņu atjaunošana”, Valgundes pagasta projekts “Mēs par bērnu aktivitātēm svaigā gaisā”, Līvbērzes pagasta projekti “Karoga masta laukuma labiekārtošana”, “Kopā mēs varam daudz…” un “Lielā dāvana -rotaļu laukums "Vārpiņa”, kā arī Glūdas pagasta projekti “Mājas vizītkarte!”, “Gājēju celiņa seguma remonts”, “Pakāpienu renovācija”, “Skaists un sakopts pagalms vienmēr ir bijis latvieša gods un lepnums” un “Nostiprināsim pamatus”.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un visā valsts teritorijā pašlaik izsludināto ārkārtējo situāciju, arī šogad rezultātu prezentēšanas un apbalvojumu pasniegšanas pasākums ir atcelts. Godalgoto vietu ieguvēji pēc iepriekšēja pieraksta balvas saņem Jelgavas novada pašvaldībā.

Izvērtēti konkursa “Mēs savai videi” īstenotie projekti: