Iedzīvotājiem Uzņēmējdarbība
Foto

Lai apzinātu un godinātu uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicinātu uzņēmēju atpazīstamību un popularizētu labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, jau tradicionāli Jelgavas novada pašvaldība organizē konkursu “Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva”.

No 1. jūlija līdz 20. augustam ikviens novada iedzīvotājs un pagasta pārvalde var izvirzīt kādu no novada uzņēmējiem nominācijām “Mazais uzņēmējs”, “Lielais uzņēmējs”, “Gada jaunais uzņēmums”, “Gada ģimenes uzņēmums” vai “Gada inovatīvākais uzņēmums”.

Pieteikuma anketa pieejama gan elektroniski, gan papīra formātā. Pieteikumu var iesniegt elektroniski ŠEIT, Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros to darba laikā, nosūtot pa pastu uz adresi Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai elektroniski parakstīta dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi dome@jelgavasnovads.

Konkursā var pieteikt komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, kuras veic saimniecisko darbību Jelgavas novada teritorijā, neatkarīgi no juridiskās formas un darbības nozares, kā arī komersantus, kuri reģistrējuši un veic savu saimniecisko darbību Jelgavas novadā. Taču jāņem vērā, ka dalībai konkursā netiks apstiprināts pretendents, kam ir Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu parāds, kas ar tiesas lēmumu pasludināts par maksātnespējīgu vai atrodas likvidācijas procesā, nav samaksājis pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus, kura kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība vai kas balvu konkrētajā nominācijā jau saņēmis iepriekšējo trīs gadu periodā. Pretendentus vērtēs konkursam īpaši izveidota komisija septiņu cilvēku sastāvā.

“Gada balvas uzņēmējiem par ieguldīto darbu, uzdrīkstēšanos un sasniegumiem šogad tiks pasniegtas jau trīspadsmito reizi. Kas būtiski  - balva ir ne tikai pašvaldības, bet arī iedzīvotāju, klientu novērtējums. Vērtējot pretendentus, tiek ņemti vērā ne tikai publiski pieejami statistikas dati, piemēram, saimnieciskās darbības rādītāji, apgrozījums, bet arī pieteikumos minētais pamatojums, uzņēmuma reputācija un atpazīstamība, ieguldījums uzņēmējdarbības attīstībā un kvalitātes celšanā, jaunu produktu un pakalpojumu ieviešana gada griezumā – viss, kas raksturo mūsdienīgu, augošu uzņēmumu, kas attīstās, domā par ilgtspēju un lepni nes mūsu novada vārdu un tradīcijas,” stāsta Tūrisma un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Ilze Matusa.

Plānots, ka svinīgs pasākums, kurā tiks sumināti konkursa uzvarētāji, notiks šā gada septembrī. Pērn “Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva” tika pasniegta piecās nominācijās -  nominācijā “Gada mazais uzņēmējs” godināta biteniece Egita Miķelsone,  nominācijā “Gada lielais uzņēmējs” balvu saņēma Platones pagasta graudkopības un piena lopkopības saimniecība SIA “Lielvircava Agro”, kā “Gada jaunais uzņēmējs” sumināta Sanda Štrausa, kas izveidojusi vīriešu frizētavu “Ozolnieku bārddzinis”, nominācijas “Gada novadu reprezentējošākais uzņēmums” laureāts bija SIA “Bildberg”, kas nodarbojas ar ēku būvniecību, energoefektivitātes paaugstināšanu, iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūvi, veic labiekārtošanas darbus, savukārt nominācijā “Gada ģimenes uzņēmums” balvu saņēma Kleinhofu ģimene, kas ar neatlaidīgu darbu ļāvusi Vircavas muižas pārvaldnieka namam atdzimt jaunā veidolā.