Projekti
Izzin autotransporta nozares aktualitātes

Šā gada 13.jūnijā 30 studiju programmas Autotransports izglītojamie piedalījās karjeras atbalsta pasākumā "Izzini autotransporta nozares aktualitātes" Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā. Pasākums notika saskaņā ar  projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Pasākums norisinājās sadarbībā ar SIA ”Audzēti Latvijā” struktūrvienību “Servisa iekārtas”. Uzņēmuma pārstāji iepazīstināja ar sevi, uzņēmumu un tā darbības uzsākšanu. Prezentācijas laikā audzēkņi varēja gūt priekšstatu par autotransporta un lauksaimniecības tehnikas nozares aktualitātēm, autoremonta un auto detaļu specifikāciju. Karjeras stāstā tika akcentēta izglītības nozīme un nepieciešamība nepārtraukti tālākizglītoties, lai tiktu līdz jaunumiem un būt konkurentspējīgiem darba tirgū. Praktiskajā daļā audzēkņi varēja apskatīt un izmēģināt nozares jaunākos instrumentus, palīginstrumentus, ierīces, kas atvieglo un uzlabo automehāniķa darbu, ceļ tā produktivitāti.

 Šādas darba pasaules iepazīšanas nodarbības profesionāļu vadībā, tika pozitīvi novērtētas gan no audzēkņu, gan pedagogu puses.

Informāciju sagatavoja Inese Vārslavāne - ZKAV pedagogs karjeras konsultants.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”