Uzņēmējdarbība Novada ziņas
Jau astoto reizi izludināts konkurss “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”

Š.g. 27.aprīļa domes sēdē Jelgavas novada domes deputāti atbalstīja ikgadējā biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2022” organizēšanu. Tāpat kā pagājušajā gadā, balvu fonds ir 10 000 EUR, savukārt pieteikšanās termiņš izsludināts no 2022.gada 1.jūnija līdz 2.septembrim.

Kā ierasts, konkursā aicināti piedalīties gan novada mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem nepieciešams atbalsts biznesa uzrāvienam un kuri reģistrēti Latvijas republikas Uzņēmuma reģistrā ne ilgāk kā 36 mēnešus, gan fiziskas personas, kas ir apņēmības pilnas uzsākt saimniecisko darbību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā. Kopējais konkursa finansējums ir 10 000 EUR, un nolikums paredz atbalstīt divus pretendentus, katram piešķirot 5000 EUR.

Tāpat kā iepriekšējos gados, konkurss “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2022”norisināsies divās kārtās - pirmajā kārtā žūrija izvērtēs pretendentu iesniegtās projektu idejas, atlasot konkursa iecerei un nolikumam atbilstošāko ideju autorus, kuri tiks aicināti piedalīties otrajā kārtā, klātienē prezentējot savu uzņēmējdarbības attīstības ieceri.

Lai piedalītos konkursā, no 1.jūnija līdz 2.septembrim biznesa idejas autoram vai uzņēmējdarbības pārstāvim jāaizpilda konkursa pieteikuma veidlapa un kopā ar nolikumā minētajiem dokumentiem (aizpildītu biznesa idejas apraksta veidlapu, pretendenta vai projekta vadītāja CV, De minimis atbalsta uzskaites veidlapas identifikācijas Nr.) jāiesūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi pašvaldības centrālajā administrācijas ēkā Jelgavā, Pasta ielā 37, vai elektroniski parakstītu jāsūta uz e-pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv . Atgādinām, ka viens pretendents varēs pieteikt tikai vienu ideju.

Jautājumu gadījumā pretendenti aicināti vērsties Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā, rakstot uz e-pasta adresi - antra.poseika@jelgavasnovads.lv.