Jaunatne Projekti
Foto

Pirmajā pavasara mēnesī - martā -  Erasmus+ programmas projekta Nr. 2023-1-LV01-KA122-ADU-000125873 “Restartēsim mūžizglītības ekosistēmu!” ietvaros trīs Jelgavas novada jauniešu centru vadītājas - Agnese Kraulīte, Gita Šveicare un Amanda Meldere piedalījās IDEC S.A. Mūžizglītības Centra organizētajos strukturētajos kursos Pirejā (Grieķijā) par tēmu “Uzņēmējdarbības prasmes 21. gadsimtam”.

Logo

Apmācību mērķis bija mūžizglītības jautājumu un ar to saistīto prasmju padziļinātas izpratnes veicināšana jaunatnes darbā iesaistītajiem, lai mērķtiecīgi veiktu darbu ar jauniešiem, veicinot arī viņu izpratni par 21.gs nepieciešamajām prasmēm savu talantu un zināšanu pilnvērtīgai realizācijai.

Kolēģes atzīst, ka guvušas apliecinājumu tam, cik liela ir nozīme uzņēmējdarbības domāšanas konceptam, jo tas ietver paplašinātu skatījumu uz ikdienas norisēm un spēju saskatīt iespējas tur, kur citi tās neredz. Nenoliedzami - visa pamatā ir radoša pieeja it visās lietās. Un, jēgpilna un ilgtspējīga mērķa izvirzīšana un laika plānošana ir visa atslēga.

Tāpat atsevišķā blokā par stresa menedžmentu, apmācību ietvaros, tikai izmēģinātas dažādas praktiskas metodes un tehnikas.

Projekta semināra nodarbību formāts apliecina, ka “mācīties darot” ir visproduktīvākais jebkuru prasmju apguves, pilnveides veids un paņēmiens, kā arī nenovērtējama pieredzes apmaiņas un tīklošanās iespēja ar citu valstu un iestāžu pārstāvjiem (t.sk., Portugāle, Spānija, Itālija, Rumānija, Grieķija), potenciālu kopīgo sadarbības projektu plānošanai un īstenošanai.

Aktivitāti finansē Eiropas Savienības Erasmus+ programmas (Pamatdarbības Nr. 1) Pieaugušo izglītības sektora projekts Nr. 2023-1-LV01-KA122-ADU-000125873 “Restartēsim mūžizglītības ekosistēmu!”. Jelgavas novada Izglītības pārvaldei projekta īstenošanai pieejamais finansējums 26310 EUR. Projekta ieviešanas laiks 01.10.2023.-20.11.2024.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.