Projekti
Foto

Jelgavas novada pašvaldība uzsākusi Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027. gadam projekta “Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā / Reclaimed History” īstenošanu.

Projekta mērķis ir palielināt zudušā un vairs neredzamā kultūrvēsturiskā mantojuma lomu Zemgalē un Ziemeļlietuvā, attīstot interaktīvus un digitāli pieejamus tūrisma produktus un kopīgu maršrutu, palielinot apmeklētāju un nakšņotāju skaitu.

Projektā, izmantojot modernās tehnoloģijas, tiks piedāvāta unikāla pieredze tūristiem un veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma atpazīstamība. Jelgavas novadā Lielplatones muižā tiks veikta digitālā projekcija uz senām klavierēm, atskaņojot 19. gs. mūziku, savukārt, Lielvircavas muižā tiks izveidots interaktīvs logs, kur digitāli tiks apkopots muižas ekspozīcijas priekšmetu katalogs, kā arī ar iefilmēta video palīdzību tas atainos muižas dzīves ainiņas.

Tāpat projektā pilnveidos un stiprinās tūrisma nozares digitālās prasmes un kompetences, organizējot apmācības un seminārus; tiks organizētas četras pieredzes apmaiņas vizītes, kur tūrisma nozares pārstāvjiem būs iespēja iegūt plašāku redzējumu par izstrādātajiem tūrisma produktiem, digitālā tūrisma piedāvājumu, vēsturisko objektu attīstību un iekļaušanu tūrismā; tiks izveidoti kopēji tūrisma maršruti ar iespēju iepazīties ar zudušiem kultūras mantojuma objektiem un visos objektos notiks atklāšanas pasākumi.

Projekta ieviešanas laiks: 01.02.2024. – 31.01.2026.

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions

Projekta partneri: Aizkraukles novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Staša Eidrigeviča mākslas centrs, Rokišķu rajona pašvaldības administrācija, Akmenes rajona pašvaldība (Lietuva)

Projekta kopējais finansējums ir 752 295.17 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 601 836.13 EUR.

Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 75 000.00, no tās programmas finansējums 80% - 60 000.00, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 5 000.00, valsts līdzfinansējums 10% - 5 000.00

Projektu līdzfinansē: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/reclaimed_history/ 

Foto

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Foto