Projekti
bilde

Pateicoties dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta Nr. 10105130 - NCLV - ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) 2023. gadā Jelgavas novadā tika veiksmīgi pilotēta neformālās izglītības programma "Manu personīgo finanšu plānošana".

Programmu izstrādāja Latvijas Banka un Izglītības un zinātnes ministrija, piedāvājot iespēju iedzīvotājiem attīstīt savu finanšu pratību.

Astoņu iedzīvotāju grupa no Jelgavas novada piedalījās 21 stundu ilgajos kursos, kas ietver sešus moduļus par svarīgiem finanšu tematiem. Dalībnieki apguva prasmes par ienākumiem un izdevumiem, to pārvaldību ikdienā, budžeta veidošanu, uzkrājumiem un to veidiem, "Drošības spilvena" izveidi, pensijas plānošanu un apdrošināšanu.

Programma ne tikai sniedza teorētiskas zināšanas, bet arī piedāvāja praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas veiksmīgai personīgo finanšu pārvaldībai. Dalībnieki dalījās ar saviem pieredzes stāstiem, akcentējot to, cik svarīgi ir būt informētiem un prasmīgiem finanšu jautājumos mūsdienu dinamiskajā sabiedrībā. Mūžizglītības nodaļa plāno turpināt šos kursus vairākos novada pagastos, nodrošinot, finanšu pratību pieejamību visiem iedzīvotājiem. Tas ir solis pretī finansiālajai neatkarībai un ilgtspējīgai attīstībai.

Jelgavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties šādās iniciatīvās un izmantot iespēju pilnveidot savas finanšu zināšanas. 

logo
logo
logo