Projekti

2019.gada 23.aprīlis Jelgavas novadā ekspertu grupas un projekta darba grupas sanāksme, kurā tika izrunāts par rokasgrāmatas tapšanas procesu. 

Vai ekspertiem ir visa nepieciešamā informācija un savstarpējā sadarbība veidojot šo rokasgrāmatu un par darbnīcu organizēšanas procesu cilvēkiem ar invaliditāti. Plānots, ka amatniecības iemaņas apgūst vismaz 60 personas ar invaliditāti ( 30 no Jelgavas novada un 30 no Aniķščiem) un 20 apgūst iemaņas IT jomā un  grāmatvedībā Paņevežos.

attels1