Novada ziņas
Jelgavas novadā ieviesti energotaupības pasākumi

Jelgavas novada pašvaldība saskaras ar būtisku energoresursu izdevumu pieaugumu, tādēļ īsteno un turpina ieviest energotaupības pasākumus, lai samazinātu izmaksas par patērēto elektroenerģiju un apkuri. 

Pēc pagaidu aprēķiniem, lai pašvaldība arī turpmāk spētu nodrošināt iestāžu darba nepārtrauktību un savu funkciju veikšanu, papildus budžetā plānotajam līdz gada beigām nepieciešami aptuveni 900 000 eiro. Energoresursu cenu pieaugums būtiski ietekmēs arī 2023. gada pašvaldības budžetu, atstājot negatīvu ietekmi uz tā sabalansētību.

Pašvaldība ir vērsusies pie Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības ar lūgumu rast iespēju energoresursu cenu pieaugumu kompensēt no valsts budžeta līdzekļiem.

Lai ierobežotu energoresursu patēriņu, tiek meklēti dažādi risinājumi – samazināts ielu apgaismojums, veikta apgaismes ķermeņu nomaiņa uz ekonomiskākiem, optimizēts katlumāju darbs.

Ieviešot energotaupības pasākumus, katra pagasta pārvalde izvērtē savas iespējas un meklē piemērotāko risinājumu. 

No jūnija ielu apgaismojums novada teritorijā darbojas ekonomiskajā režīmā. Pagastu pārvaldes rīkojas dažādi. Ir teritorijas, kurās no jūnija līdz septembrim ielu apgaismojums tika atslēgts pilnībā, citviet apgaismojums atslēgts nakts stundās vai atslēgta katra otrā/trešā apgaismes laterna, atstājot izgaismotus ielu krustojumus un gājēju pārejas, lai neapdraudētu cilvēku drošību.

Papildus tiek veikta apgaismes ķermeņu nomaiņa uz energoefektīviem LED gaismekļiem, tādējādi elektroenerģijas patēriņu iespējams samazināt pat uz pusi. Novadā ir 3206 apgaismes ķermeņi, no tiem 2559 - LED gaismekļi. 

Lai samazinātu apkures izmaksas, šogad plānots saīsināt apkures sezonu un pašvaldības iestāžu iekštelpu apkures temperatūru, īpaši to pazeminot naktīs, brīvdienās un svētku dienās, kad telpās netiek nodrošinātas pamatfunkcijas, izvērtējot katru ēku individuāli.

Tāpat tiks optimizēts katlumāju darbs, veikta regulāra dūmvadu un apkures katlu tīrīšana un apkope, papildu siltumnesēja plūsmas regulatoru un balansieru uzstādīšana.

Plānots, ka ieviestie energotaupības pasākumi Jelgavas novada pašvaldībai ļaus samazināt patērēto elektroenerģijas un kurināmā apjomu par 15 – 20%.