Izglītība Projekti
Projekts

9.novembrī Jelgavas novada izglītības iestāžu pārstāvji - vadītāji, karjeras specialisti un par ārējo komunikāciju atbildīgie specialisti - pulcējās Jelgavā, lai gūtu jaunas zināšanas Erasmus+ programmas projekta “SOS veiksmīgai karjerai” noslēguma pasākumā.

Pasākuma ietvaros projekta sadarbības partneri no Somijas, profesionālās izglītības un apmācības centra RIVERIA prezentēja savu pieredzi karjeras izglītības īstenošanā sākot no pirmsskolas līdz augstākai izglītībai. Somijā īpaša uzmanība tiek pievērsta pēctecībai un dažādu izglītības iestāžu karjeras specialistu sadarbībai, lai jaunietis turpinātu izglītības ceļu uz sev piemērotāko profesiju.

Projekta noslēguma pasākuma otrajā daļā zīmolvede Diāna Ņikitina iepazīstināja ar pamatprincipiem un ieteikumiem izglītības iestādes  ārējās komunikācijas veidošanai, prezentējot Jelgavas novada izglītības iestāžu digitālā mārketinga vadlīnijas. Dalībniekiem bija iespēja praktiski vingrināties sociālos tīklos izplatāmas ziņas sagatavošanā un noformēšanā.

Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji no Izglītības pārvaldes un Projektu nodaļas prezentēja projekta ietvaros sasniegtos rezultātus un izstrādātos materiālus, kas tuvākajā laikā būs pieejami karjeras izglītības atbalsta platformā, ko izstrādā projekta vadošie partneri no Aradas pašvaldības Izglītības pārvaldes Rumānijā. Platformā tiks ievietoti gan projekta ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli, gan Jelgavas novada izglītības iestāžu karjeras speciālistu izstrādātie un aprobētie atbalsta materiāli.

Projekta ieviešanas komanda atzīst, ka sasniegtie rezultāti ir palīdzējuši Jelgavas novada izglītības iestādēs īstenot ilgtspējīgu pāreju no ESF nacionāla līmeņa projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” ieviešanas uz patstāvīgu karjeras atbalsta sistēmas izveidi novadā.

Projekts Nr.2021-1-RO01-KA220-VET-000033307 "S.O.S. A Career for Success" tiek īstenots no 2022.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta kopējais finansējums 258 417 EUR. Jelgavas novada Izglītības pārvaldei projekta īstenošanai pieejamais finansējums 33 153 EUR. Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.

 

Līdzfinansē eiropas savienība - logo