Izglītība Projekti
Foto

Laika posmā no 14.jūnija līdz 17.augustam Jelgavas novada izglītības iestāžu pedagoģiskais personāls aicināts pieteikties dalībai projektos, lai profesionāli pilnveidotos ārzemēs un uzlabotu izglītības kvalitāti savā izglītības iestādē un novadā, iesniedzot noteiktā formā aizpildītu iesniegumu iestādes lietvedim.

Vienlaicīgi pedagogu pieteikšanās tiek organizēta divu dažādu ERASMUS akreditāciju ietvaros:

  1. Izglītības pārvaldes ERASMUS akreditācijas konsorcijam vispārējā izglītībā  Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000106095 pieteikties var pedagoģiskais personāls no sekojošās novada skolām: Elejas vidusskolas, Kalnciema vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas, Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas, Aizupes pamatskolas, Staļģenes pamatskolas, Teteles pamatskolas, Kalnciema pagasta pamatskolas, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas, Svētes pamatskolas, Vircavas pamatskolas, Izglītības pārvaldes.
  1. Pirmsskolas ERASMUS akreditācijas konsorcijam, kur vadošais partneris ir Ozolnieku PII “Zīlīte” Nr. 2023-1-LV01-KA120-SCH-000191740  pieteikties var pedagoģiskais personāls no sekojošās novada pirmsskolas izglītības iestādēm: Branku PII “Bitīte”, Elejas PII “Kamenīte”, Kalnciema PII “Mārīte”, Ozolnieku PII “Pūcīte”, Ānes PII “Saulīte”, Ozolnieku PII “Zīlīte”.

2024/25 mācību gadā abu ERASMUS akreditāciju konsorciju ietvaros plānots, ka izglītības procesa kvalitāte tiks uzlabota 18 Jelgavas novada izglītības iestādēs, 58 pedagogi profesionāli pilnveidosies ārzemēs, kā arī 64 skolēni uzlabos savas svešvalodu zināšanas un attīstīs caurviju prasmes mācoties starptautiskās grupām kopā ar skolēniem no Vācijas, Nīderlandes, Slovākijas un Itālijas.

Līdzfinansē eiropas savienība - logo