Novada ziņas Jaunatne
sarunu vakaru cikls AISBERGS

9.novembrī turpinam sarunu vakaru ciklu Jelgavas novada jauniešiem “AISBERGS – šoreiz kopā ar eksperti no drošsinternets.lv, lai uzzinātu, kā sevi pasargāt interneta dzīlēs.

Kas ir Aisbergs? Tas ir Jelgavas novada jauniešu sarunu vakaru cikls par jauniešiem aktuālām tēmām un iedvesmojošiem runātājiem.

Tikšanās noritēja Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā, Celtnieku ielā 12, Ānē.

Mēneša tēmas ietvaros “Iekļaujoša sabiedrība" jauniešu sarunu vakarā tika runāts par tēmu esi drošs internetā.

Pasākumu viesi: pārstāve Anita no drošs internets organizācijas kura, dalījās pieredzes stāstos par drošu interneta lietošanu jauniešu vidē, tā riskiem un pamacībam kā rīkoties, ja noplūst nepatiesa informāciju par sevi vai kādu citu personu.  

Jaunieši no pasākuma ieguva prasmes, kur pārbaudīt fotogrāfijas patiesumu un izmantošanu, kā atšķirt patiesas ziņas no nepatiesām. Būt drošiem internetā šobrīd ir ļoti aktuāla tēma, jo jaunieši savu ikdienu pavada populārās aplikācijas, kur bieži vien noplūst patiesa un nepatiesa informācija. Jauniešus iedrošināja runāt par problēmām internetā un noteikt ziņot par atgadījumiem, kad esi nonācis nedrošā vidē.

 Lai vairāk uzzinātu par drošu vidi internetā un tā lietošanu ir vērtīgi aplūkot mājas lapu drošsinternets.lv

Būsim droši internētā!

Foto: Roberts Celmiņš