Novada ziņas
Latvijas pasts

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no 2023.gada 18.maija tiek mainīts Jelgavas novada Glūdas pagasta Nākotnes pasta nodaļas darbības modelis, adrese un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. No minētā datuma Nākotnē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.10 līdz 11 tiks nodrošināti esošajās pasta nodaļas telpās Skolas ielā 6. Ārpus pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbalaika iedzīvotāji var izvēlēties pasta pakalpojumus saņemt pēc pieprasījuma savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo universālā pasta pakalpojumu pieprasījumu Nākotnes pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ievērojamus ikgadējos zaudējumus 9000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis, adrese un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.            

Tāpat kā līdz šim, Nākotnes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Skolas ielā 6 iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu – vēstules, pastkartes, sīkpakas, bandroles – saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus pēc pieprasījuma tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Nākotnes iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001. 

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Nākotnes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Dobeles 1.pasta nodaļu Tirgus laukumā 4, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu, pirmdienās–piektdienās, no plkst.7 līdz 18.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšanu, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Nākotnes iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2023.gada 18.maija tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 19.aprīli.

Informāciju sagatavoja: Latvijas Pasts