Publiskās apspriešanas

Jelgavas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu par Detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielpļavas”, Vītoliņos, Valgundes pagastā, 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Jelgavas novada dome 2021.gada 24.februārī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.4, 21.§) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielpļavas”, Vītoliņos, Valgundes pagastā 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai".

Publiskās apspriešanas norises periods  - no 2021.gada 29.marta līdz 2.maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 20.aprīlī pl.16:00 neklātienē (attālināti), piekļuves saite.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu varēs iepazīties Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā, tās darba laikā, pašvaldības tīmekļa vietnē un portālā geolatvija.lv . 

Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Pasta ielā 37, Jelgavā, kā arī elektroniski uz adresi dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli: 

Indra Murziņa

Teritorijas plānotāja
indra.murzina [at] jelgavasnovads.lv