Publiskās apspriešanas

Jelgavas novada dome 2020.gada 28.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.19, 22. §).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 29.jūlijā pl.17.00 Svētes pamatskolas iekšpagalmā, Skolas ielā 8, Svētē, Svētes pagastā.

Sanāksmei varēs sekot arī tiešraidē, piekļuves saite tiks publicēta vēlāk.

Publiskā apspriešana uzsākta 16.11.2020. un nav noslēgusies, jo nav notikusi publiskās apspriešanas sanāksme – atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantā noteiktajam, pašvaldību teritorijas plānojumu publiskās apspriešanas sanāksmes nedrīkst organizēt attālināti (tiešsaistē), bet klātienes sanāksme nebija iespējama epidemioloģiskās situācijas dēļ.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu un Vides pārskatu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā, visās 13 Jelgavas novada pagasta pārvaldēs to darba laikā, Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.jelgavasnovads.lv sadaļā un portālā geolatvija.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Pasta ielā 37, Jelgavā, kā arī elektroniski uz adresi dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām – 15.augustam.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai, jo epidemioloģiskā situācija valstī ir mainīga!

Kontaktinformācija:

Indra Murziņa

Teritorijas plānotāja
indra.murzina [at] jelgavasnovads.lv