Novada ziņas
Jelgavas novada pašvaldībā viesojas Kuldīgas novada karjeras izglītības speciālisti

19.martā Jelgavas novada pašvaldībā viesojās Kuldīgas novada Izglītības nodaļas pārstāvji, lai iepazītos ar pašvaldībā īstenoto izglītības darba organizēšanu un projektu vadību sadarbojoties dažādām nodaļām, kuras veiksmīgi īsteno projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās iestādēs”.

Kuldīgas novada administrācijas pārstāvji,  izglītības nodaļas speciālisti un projektu vadītāji vienas dienas vizītes laikā iepazinās ar Jelgavas novada pašvaldības labo praksi projekta veiksmīgā īstenošanā tieši Jelgavas novada 13 izglītības iestādēs, no kurām 11 ir projekta izmēģinājuma izglītības iestādes un 2 projektā neiesaistītās izglītības iestādes ar kopējo skolēnu skaitu – 2160.

Projekts uzsākts 2017.gada martā un to plānots turpināt līdz 2020.gada 30.decembrim.  Projekta aktivitātes tiek 100% finansētas no Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, nodrošinot karjeras vadības prasmju apguvi skolās; veicināt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas un nodarbinātības izvēli atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām. Galvenās aktivitātes paredz izstrādāt informatīvos un metodiskos materiālus karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ieviest karjeras attīstības atbalsta pasākumu aprobāciju specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, veicināt iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. Tāpat izglītības iestādes izmanto iespēju ar skolēniem doties mācību ekskursijās pie profesionāļiem, aroda meistariem un izmantot kā pakalpojumu dažādu organizāciju un iestāžu karjeras pieredzes stāstus, nodarbības, meistarklases un darbnīcu aktīvu izmantošanu skolēnu vajadzībām, tādējādi rosinot skolēnus aizdomāties par karjeras jautājumiem un veicināt lēmuma pieņemšanu par nākotnes iecerēm un apņemšanā attiecībā uz profesionālo un karjeras gaitu izvēli, un protams, kādas zināšanas, iemaņas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai.

Pieredzes apmaiņas vizīte tika atklāta ar Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes uzrunu, iepazīstināšanu ar Jelgavas novadu skaitļos, faktos un izglītības jomas raksturojumu salīdzinājumā ar periodu no 2009.gada LR novadu reformas  līdz šodienai. Akcentēts tika piesaistīto investīciju un īstenoto projektu apjoms izglītībā. Turpinājumā Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar skolu tīklu un aktualitātēm Jelgavas novadā. Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste karjeras jautājumos Dace Vīpule-Kuļika prezentēja karjeras izglītības darba koordinēšanas, īstenošanas nianses un karjeras izglītības ES projekta darba modeli. Ņemot vērā teicamo sadarbības modeli projektu veiksmīgai vadīšanai, attīstības nodaļas izglītības projektu vadītājs Gatis Kasparinskis iepazīstināja ar projekta administratīvo pusi un labo pieredzi projektu īstenošanā, īstenojot projekta aktivitātes kopā ar dažādām pašvaldības nodaļām - Plānošanas nodaļu, Attīstības nodaļu un Izglītības pārvaldi.

Projekta ietvaros Jelgavas novada izglītības iestādēs aktivitātes īsteno 5 pedagogi - karjeras konsultanti, kuriem bija iespēja dalīties arī ar savu pieredzi par karjeras jautājumiem un projekta vadības niansēm. 

Abu novadu speciālistiem bija iespēja dzirdēt arī biedrības “Idea” īstenoto Erasmus+ Jaunatne darbībā starptautiskā projekta “Constellation” pieredzes stāstu. Projekta būtība ir radīt sistēmu, lai, sadarbojoties neformālās un formālās izglītības pusēm, novērstu jauniešu nokļūšanu NEET situācijās (kad jaunieši nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās). Rezultātā iecerēts celt jaunatnes darbinieku un skolotāju kapacitāti darbā ar jauniešiem tieši lauku reģionos.

Dienas otrā pusē pasākuma dalībnieki apmeklēja Svētes pamatskolu, kur, direktores Ingas Jansones vadībā, iepazinās ar izglītības iestādi, darba procesiem un aprīkojumu. Pedagogs - karjeras konsultants Inese Vārslavāne prezentēja Svētes pamatskolā īstenotās aktivitātes un nākotnes plānus, kā labo praksi par karjeras izglītības darba īstenošanu izglītības iestādē. Iestādes ieguldījumu un darbu ar skolēniem karjeras jautājumu veicināšanā atzinīgi ir novērtējusi arī projekta administrējošā iestāde Latvijā – Valsts izglītības un attīstības aģentūra. I.Vārslavāne šajā mācību gadā tika aicināta arī uz Latvijas mēroga semināru pedagogiem - karjeras konsultantiem, lai prezentētu savu pieredzi “karjeras” darbā.

Vizīte noslēdzās ar diskusiju par abu novadu darba organizāciju – atšķirīgo un kopīgo. Secināts, ka Jelgavas novada pašvaldībā ir izveidota teicama un efektīga darba organizācijas sistēma projektu īstenošanā, kas var tikt izmantota kā modelis arī citās pašvaldībās, to veiksmīgi aprobējot. Dalībnieki apmainījās ar kontaktinformāciju citu “tīklošanas” aktivitāšu vajadzībām un ideju ģenerēšanai turpmākai sadarbībai.

Informāciju sagatavoja: Gatis Kasparinskis

 

Pasākumu finansēja Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

ESF logo