Iedzīvotājiem Izstāde
Skolēnu darbu izstāde

Gatavojoties Latvijas Republikas 105. dzimšanas dienai, Jelgavas novada izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pulciņu dalībnieki tika rosināti piedalīties mākslas darbu konkursā “Nāk rudens apgleznot Latviju”. Košie, interesantie bērnu darbi līdz šī gada 21.novembrim apskatāmi Jelgavas novada pašvaldības ēkā - Jelgavā, Pasta ielā 37.

Konkursa mērķis ir veicināt interešu izglītības pulciņu audzēkņu radošo pašizpausmi, vērojot un iedvesmojoties no Latvijas dabas rudenī un stiprinot savu piederību dzimtajai vietai.

Konkursam iesūtīts 171 darbs no visām mūsu novada skolām, un ekspertiem – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas pedagogam Kristai Levicai, Jelgavas mākslas skolas  pedagogam Kristīnei Veinbergai un mācību jomas “Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā” koordinatorei Andrai Kurgai -  nenācās viegli izšķirties, kuri darbi kompozīcijas, oriģinalitātes un kvalitātes ziņā ir labākie. Darbi tika vērtēti sešās klašu grupās, nosakot labāko katrā no izmantotajām tehnikām. Pavisam piešķirtas 14 pirmās, 14 otrās, 13 trešās vietas un 27 darbi novērtēti ar atzinību.