Izglītība
Skolēnu mākslas darbu izstāde

Latviešu dziesmu svētku jubilejas gadā Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm organizē izglītības iestāžu interešu izglītības mākslas programmu audzēkņu mākslas darbu  konkursu „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”.

Risinot konkursa tēmu, dalībnieki akcentē savai dzīvesvietai (pagastam, novadam, pilsētai, Latvijas vēsturiskajai zemei) raksturīgo vidē, dabā, kultūrā vēsturē (visa veida kultūrvēsturiskais mantojums, folklora, etnogrāfija utt.),valodā, sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās.

Konkursa pirmā kārta notiek pašvaldībās. Jegavas novada  konkursam ieniegti 80 gan vizuālās , gan vizuāli plastiskās mākslas darbi, kuri no 22.līdz 31.martam apskatāmi Jelgavas novada pašvaldības  administrācijas ēkā Jelgavā , Pasta ielā 37.

Darbu autori, vecumā no 7 – 16 gadiem, pārstāv 9 skolas: Vilces, Vircavas, Svētes, Šķibes, Aizupes un Kalnciema pagasta pamatskolu, Staļģenes vidusskolu, Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu, kā arī  Salgales Mūzikas un mākslas skolu.

Skolēnu radītos darbus saskaņā ar konkursa kritērijiem - atbilstība nolikuma prasībām, darba tematiskais risinājums, kompozīcija, darba izpildījuma kvalitāte un idejiskais risinājums/radošā ideja - izvērtēs kompetenti eksperti, un 12 no tiem tiks izvirzīti uz kultūrvēsturiskā novada konkursu Jelgavā BJC “Junda”.

 Gan nākamajai konkursa kārtai izvirzīto darbu, gan citu interesantāko,  radošāko darbu autorus apbalvosim vizuālās mākslas konkursu noslēguma pasākumā  2023.gada 31.martā .