Izglītība
Jelgavas novada skolēni, 1. septembrī tiekamies skolā!

1. septembris un mācību gada sākums ir svētki katram skolēnam un pedagogam, jo īpaši šogad – Ministru kabinets 10. augustā nolēma, ka 1. septembrī skolēni atkal varēs satikties un arī mācības visās Latvijas skolās, tostarp 27 Jelgavas novada izglītības iestādēs, sāksies klātienē. 

«Tā ir ļoti patīkama ziņa gan ģimenēm, gan skolēniem, gan pedagogiem. Protams, būs jāievēro daudzi nosacījumi – svarīgākais no tiem, ka visiem skolēniem, kuri apmeklēs skolu klātienē, būs jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai arī negatīvs Covid-19 tests –, taču jāapzinās, ka šī prasība ir katras skolas drošības garants tam, lai nebūtu jāatgriežas pie attālinātā mācību procesa,» uzsver Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, aicinot ar sapratni izturēties arī pret katras skolas izstrādātajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas skolā būs jāievēro līdztekus sertifikāta vai negatīva testa uzrādīšanai.

 

Tiem skolēniem, kuriem nav Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, reizi nedēļā būs jānodod siekalu tests. Jau no 25. augusta e-klasē skolēni un vecāki saņems informāciju par to, kā katra skola pirms jaunā mācību gada organizēs skolēnu testēšanu.

"Plānojam, ka testēšana varētu notikt 30.–31. augustā. Negatīvs testa rezultāts skolēnam mācībās klātienē ļaus piedalīties nedēļu, bet pēc tam atkal būs jāveic tests," skaidro G.Avotiņa.

Šobrīd katra novada skola plāno, kā noritēs 1. septembra svinīgie pasākumi izglītības iestādē. Ģimenes ar precīzu informāciju augusta beigās varēs iepazīties e-klasē.

"Lai mums neviltots prieks par atkalsatikšanos, atbildība par katra paša un mūsu visu kopīgo drošību, kā arī neizsīkstoša zinātkāre, kas mūs pavada visa mācību gada garumā!" pirms jaunā mācību gada novēl G.Avotiņa.

Jaunā mācību gada svinīgie pasākumi Jelgavas novada izglītības iestādēs 2021. gada 1. septembrī

Aizupes pamatskola

Plkst.10.00 skolas pagalmā - pirmskolas skolas bērniem un 1.klasei kopā ar vecākiem.

Elejas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" ar filiāli Lielplatonē Plkst.8.-10.00 iestādes pagalmā bez vecāku piedalīšanās. Ja laikapstākļi nebūs piemēroti, aktivitātes un rotaļas norisināsies iekštelpās atbilstoši epidemioloģiskajiem apstākļiem.
Elejas vidusskola Plkst.9.00 skolas pagalmā (Meža prospekts 5) kopā ar vecākiem. Pēc svinīgā pasākuma sapulces vecākiem - plkst.10.00 sākumskolas bērnu vecākiem un plkst.11.00 vecāko klašu bērnu vecākiem (Lietuvas iela 24).

Garozas pamatskola

Plkst.10.00 skolas pagalmā kopā ar vecākiem, lietus gadījuma iekštelpās bez vecākiem.
Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"

No plkst.10.00 visas dienas garumā iestādes pagalmā - katrai pirmsskolas grupai atsevišķi tiek organizēti svētki, bez vecākiem.

Kalnciema vidusskolas pirmsskolas grupas

Plkst.9.20 skolas pagalmā svinīgā līnija kopā ar vecākiem. Plkst.10.20 vecākiem sapulce skolas pagalmā, bērniem klases stunda iekštelpās.

Lielplatones pamatskola - atbalsta centrs

Plkst.12.00 skolas pagalmā kopā ar vecākiem, plkst.13.00 vecāku sapulce skolas pagalmā.

Pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" filiāle Lielplatonē

No plkst.10.00 visas dienas garumā skolas pagalmā katrai pirmsskolas grupiņai atsevišķi tiek organizēti svētki, bez vecākiem.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Plkst.9.00 bez vecāku piedalīšanās
Pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte" Plkst.9.00 bez vecāku piedalīšanās
Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" Plkst.9.00 bez vecāku piedalīšanās
Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte" Plkst.9.00 bez vecāku piedalīšanās
Līvbērzes pamatskola Plkst.10.00 skolas pagalmā kopā ar vecākiem.
Salgales pamatskola Plkst.11.00 āra pagalmā kopā ar vecākiem.
Sesavas pamatskola Plkst. 8.20 klases stunda katrai klasei atsevišķi (iekštelpās),  plkst.9.00 skolas pagalmā svinīgā daļa kopā ar vecākiem. 
Svētes pamatskola

Plkst. 9.00 svinīgā līnija ārā, vecākiem klātesot. Pēc svinīgās līnijas bērniem, kas mācīsies klātienē - klases stunda, tikmēr vecākiem pagalmā sapulce.

Vilces pamatskola

Plkst.10.00 ārā pie Muižas ēkas kopā ar vecākiem. Plkst.11.00 vecākiem sapulce laukā, bērniem klases stunda.

Vircavas vidusskola Plkst.9.00 laukā bez vecāku piedalīšanās.
Vircvas vidusskolas Lielvircavas filiāle Plkst.9.00 bez vecāku piedalīšanās, vieta atkarīga no laikapstākļiem.

Vircavas vidusskolas Platones filiāle

Plkst.10.00 skolas pagalmā bez vecāku piedalīšanās.
Jelgavas novada neklātienes vidusskola

Neklātienes audzēkņiem 2.septembrī pirms nodarbībām, tālmācības audzēkņiem video sveiciens.

Jelgavas novada mūzikas un mākslas skola No 6-10.septembra mācību punktos (Glūdā, Elejā, Valgundē, Kalnciemā, Zaļeniekos) Par laikiem sekot līdzi mūzikas un mākslas mājas lapā vai facebook.com/JNMMS.
Kalnciema pagasta vidusskola Plkst.8.00 āra skolas pagalmā kopā ar vecākiem
Kalnciema vidusskola Plkst.9.20 Kskolas pagalmā kopā ar vecākiem. Plkst.10.00 sapulce vecākiem.
Ozolnieku vidusskola

Plkst.9.00 1.-3.klasei svinīgā daļa laukā pie skolas kopā ar vecākiem. Plkst.10.00 4.-6.klasei svinīgā daļa laukā pie skolas kopā ar vecākiem. Plkst.11.00 7.-12.klasei svinīgā daļa laukā pie skolas kopā ar vecākiem.

Staļģenes vidusskola

Plkst.9.00 tikai 1.klasei kopā ar vecākiem pie IKSC ‘’Līdumi’’ svinīgā daļa, 2.-9.klasei audzināšanas stunda klasēs un saskaņā ar stundu grafiku notiek mācības.

Šķibes pamatskola Plkst.9.00 ārā pretī skolai svinīgais pasākums, 1.klasei kopā ar vecākiem. Plkst.10.00 visas dienas garumā ārā katrai pirmsskolas grupiņai atsevišķi tiek organizēti svētki, bez vecākiem. 

Teteles pamatskola

Plkst.9:00 1.un 9.klasei skolas sporta zālē kopā ar vecākiem, 2.-8. katra klase individuāli bez vecākiem.
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Pirmsskolas grupām katrai atsevišķi sākot no plkst. 9.00 iekštelpās, bez vecākiem. Pamatskolai plkst.9.00 iekšpagalmā kopā ar pirmo klasi. Vidusskolai plkst.10.00 iekšpagalmā, bez vecākiem.