Pašvaldības ziņas Sports
Foto

Jelgavas novada dome Sporta pārvaldes vadītāja amatā apstiprinājusi līdzšinējo vadītāja pienākumu izpildītāju Vladislavu Beitānu. Sporta pārvaldes vadītāja pienākumus V. Beitāns sāks pildīt no 2024. gada 1. marta.

Vladislavs Beitāns ir ilggadējs Jelgavas novada Sporta centra vadītājs, kas šo amatu ieņēmis kopš novada izveides 2009. gadā. Uzsākot darbu jaunajā amatā, viņš vēlas turpināt jau iesāktās labās iestrādes, lai Jelgavas novads būtu sportam draudzīgs, ar attīstītu un pieejamu sporta infrastruktūru, kur ikvienam interesentam ir iespēja piekopt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Kā sava darba prioritātes viņš izvirzījis bērnu un jauniešu sporta, un aktīvā dzīvesveida nodrošināšanu, tautas sporta attīstību, augstas klases sportistu sagatavošanas un atbalsta modeļa pilnveidi, sporta infrstruktūras uzturēšanu un attīstību, kā arī sporta jomas pārvaldības sistēmas pilnveidošanu.

“Mans un visas Sporta pārvaldes mērķis kopumā ir veicināt novada iedzīvotāju veselīgos paradumus un regulāru iesaisti fiziskās aktivitātēs. Vēlamies radīt iespējas talantu attīstībai un augstvērtīgu rezultātu sasniegšanai, lai novada vārds izskan pāri novadiem un aiz Latvijas robežām. Sportisko rezultātu izaugsme iespējama, sekmējot treneru un pedagogu tālākizglītību, mūsdienīgu mācību un treniņu metožu izmantošanu. Tāpat būtiska ir brīvi pieejamas un kvalitatīvas sporta infrastruktūras un aprīkojuma pieejamība pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai – bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem, senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, proti, visiem, kas vēlas dzīvot aktīvāk un sportot! Tāpat turpināsim darbu, lai tepat Jelgavas novadā interesentiem būtu iespēja gan piedalīties, gan vērot kvalitatīvus sporta pasākumus,” atklāj V. Beitāns.

Konkurss uz Jelgavas novada Sporta pārvaldes vadītāja amatu izsludināts 3. janvārī ar pieteikšanās termiņu līdz 23. janvārim. Kandidātu atbilstība izvirzītajām prasībām tika vērtēta divās kārtās. Pirmajā kārtā analizēti iesniegtie dokumenti, savukārt otrajā kārtā notika intervijas. Kopumā saņemti piecu pretendentu pieteikumi, četri amata kandidāti tika aicināti uz darba interviju. Apkopojot vērtēšanas rezultātus, komisija lēma vadītāja amatam virzīt kandidātu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu.

Jāpiemin, ka Jelgavas novada Sporta pārvalde, kuras mērķis ir plānot, īstenot un nodrošināt pašvaldības politiku sporta nozarē, veidot sporta vidi un organizēt sporta jomu Jelgavas novadā, darbu sāka šā gada 2. janvārī. Iestādes pakļautībā ir divas pašvaldības profesionālās ievirzes iestādes - Jelgavas novada Sporta centrs un Ozolnieku sporta skola.