Sociālā joma Projekti
Jelgavas novads piedalās projektā sociālās iekļaušanas, integrācijas, izglītības un veselības uzlabošanai ar spēļu palīdzību

Jelgavas novada pašvaldība iesaistījusies URBACT programmas projektā “Spēles paradigma/ Playful Paradigm II”, kuras mērķis ir popularizēt spēli kā līdzekli un metodi sociālas iekļaušanas, veselīga dzīvesveida un ilgtspējas, teritorijas plānošanas un ekonomiskās izaugsmes veicināšanai.

Projekta ietvaros tiks izstrādāti 4  moduļi šādās tēmās:

Modulis 1: Spēle ilgtspējīgai pašvaldību attīstībai

Modulis paredz pārdomāt un pārveidot publisko vietu iekārtojumu, paredzot vairāk vietas cilvēkiem, atjaunojot pamestas teritorijas un veicinot atstumto iedzīvotāju grupu iekļaušanu, izmantojot spēles principus. Šis modulis koncentrēsies uz Ludobusa iniciatīvas pārņemšanu un izplatīšanu (mobilā spēļu bibliotēka – autobuss), ko pirms 20 gadiem izstrādāja un ieviesa Udīnes pašvaldība Itālijā, tādējādi izveidojot neskaitāmas vietas, kas pieejamas cilvēkiem un spēlēm pašvaldības teritorijā. Šeit iekļaujas arī spēles, ar kuru palīdzību tiek veidota un attīstīta vietējā kopiena.

Modulis 2: Spēle iekļaušanai un līdzdalībai

Modulis koncentrējas uz sabiedrības līdzdalību, lai veicinātu visu sabiedrības grupu iekļaušanu, bet īpašu uzmanību pievēršot iedzīvotājiem no mazaizsargātām grupām. 

Covid 19 ieviesis izmaiņas un licis pārskatīt esošo fizisko spēļu bibliotēkas krājumu izmantošanu, veidojot virtuālas spēļu vietnes, sniedzot iespēju turpināt spēles un piedāvājot online spēļu nomu. Arī Playful paradigm II pievērsīsies online spēļu izstrādei, kuras varēs spēlēt gan bērni, gan jaunieši, gan visa ģimene.

Modulis 3: Spēle izglītībai

Šis modulis piedāvā augsta līmeņa izglītību bērniem un pieaugušajiem, nodrošinot holistisku (visaptverošu) pieeju viņu garīgajai, fiziskajai un sociālajai attīstībai, ietverot pandēmijas krīzes seku pārvarēšanu.

Modulis paredz izglītības programmu izstrādi formālajai un neformālajai izglītībai, kas ir balstīta spēļu izmantošanā. Saistīts ar sekojošām iniciatīvām: Spēļu laboratorija, Pasaules spēļu diena, Pī (3,14...) diena, Dzīvo grāmatu laboratorija u.c.

Modulis 4: Spēle veselībai un labklājībai

Paredzēts iedzīvotāju veselībai, labklājībai un  ilgtspējīgai attīstībai. Modulis paredz tiešsaistes resursa izveidi, kas novērstu vientulību, depresiju, izolāciju, riska uzvedību (azartspēles). Moduļa ietvaros tiks izstrādāta Spēļu laboratorija vietējo veselībai un labklājībai.

Septembra beigās noticis projekta atklāšanas seminārs, kura laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Udīnes pilsētas (Itālijā) darbu un labās prakses piemēriem spēles kā iekļaujošas platformas risinājumu sociālo jautājumu, teritorijas plānošanas, kopienas veidošanas un saliedēšanas jomā. Udīnes pašvaldībai ir 20 gadu pieredze šajā jomā, ar ko tā dalās jau otrajā URBACT programmas projektu uzsaukumā. Spēles Stratēģija ir inovatīvs koncepts, kas veicina sociālo iekļaušanu, veselīgu dzīvesveidu, integrāciju dažādu vecumu, dzimumu, kultūru un tautību pārstāvjiem, kā arī tas veido pozitīvu un atpazīstamu vietas tēlu un tādējādi veicina tās ekonomisko izaugsmi. Spēles Stratēģija piedāvā jaunas iespējas, kā iesaistīt iedzīvotājus teritorijas attīstībā, veicinātu izmantot spēles elementus formālajā un neformālajā izglītībā, kā arī  piedalīties publisko teritoriju pārveidē. Komandējuma laikā iepazināmies ar Udīnes Spēļu bibliotēku (Ludoteca) un spēļu autobusu (Ludobus). Spēļu bibliotēkā tiek piedāvāta un nodrošināta vieta spēlēm, tajā ir pieejami vairāki tūkstoši spēļu un galda spēļu, rotaļlietu un dažādu izglītojošu materiālu. Spēļu bibliotēka ir atvērta kopš 2012.gada, kad to apmeklēja 7133 apmeklētāji (2019.gadā apmeklētāju skaits sasniedza 20213). Tā ir daļa no pašvaldības piedāvātajām sociālajām aktivitātēm, jo katrs tajā var atrast vecumam un interesēm atbilstošas spēles un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī jaunus draugus un rotaļu biedrus. Pirmais stāvs paredzēts jaunajām māmiņām ar bērniem no dzimšanas brīža līdz 3 gadu vecumam, kas nozīmē arī socializēšanās un pieredzes apmaiņas iespējas, kā arī iespēju vecākiem kvalitatīvi pavadīt kopīgu laiku ar saviem bērniem. Otrais stāvs paredzēts bērniem no 3 - 6 gadu vecumam, trešais no 10 līdz 99 gadiem. Spēļu bibliotēka ir vieta ne tikai spēlēm, bet arī brīvībai, iztēlei, fantāzijai, radošumam. Spēles iespējams arī iznomāt un ņemt līdzi uz mājām. Šajos pandēmijas laikos spēles pēc tam uzturas 10 dienu "karantīnā" un tiek dezinficētas. Otrs pakalpojums, kas tiek piedāvāts līdztekus spēļu bibliotēkai, ir Spēļu autobuss. Tas paredzēts, lai piedāvātu spēles un izglītojošas aktivitātes skvēros, parkos, zaļajās teritorijās. Arī autobusa piedāvājumā ir vairāki simti dažādu viegli pārvietojamu un transformējamu spēļu. Tā ideja ir aicināt kopā cilvēkus - gan bērnus, gan pieaugušos, lai satiktos, spēlētos, sanāktu un kopā darbotos. Šobrīd projektā tiks likts uzsvars tiešsaistes spēļu izstrādi, kas ļautu darboties kopā gan ģimenēm, gan tieši bērniem un jauniešiem, tādējādi cenšoties popularitātē pārspēt, piemēram, azartspēļu izplatību internetā.

Tāpat ņemot vērā, piemēram, Korkas pašvaldības pieredzi iepriekšējā projektu uzsaukumā, vairāk uzmanības tiks pievērsts spēlēm kā vidi transformējošiem faktoriem. Korkā, iesaistot spēles un iedzīvotāju kopā sanākšanu, pārveidota krastmala, no pilnībā autobraucējiem veidotas ielas to pārveidojot par gājēju ielu ar atraktīviem elementiem un atpūtas iespējām visiem iedzīvotājiem.

Projekta partneri: Udīnes pašvaldība (Itālija), Lousas pašvaldība (Portugāle); Igualada pašvaldība (Spānija) un Grosuplje pašvaldība (Slovēnija).

Projekta ieviešanas laiks: 14.06.2021. - 31.12.2022.

Projekta kopīgais finansējums 549190,00 EUR (ES finansējums 411568,00 EUR un partneru līdzfinansējums 137 622,00 EUR), tai skaitā Jelgavas novada pašvaldībai novirzītais finansējums 90200,00 EUR (ES finansējums 76670,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 9020,00 EUR un valsts budžeta dotācija 5% 4510,00 EUR).


JELGAVAS NOVADS PIEDALĀS PROJEKTĀ SOCIĀLĀS IEKĻAUŠANAS, INTEGRĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN VESELĪBAS UZLABOŠANAI AR SPĒĻU PALĪDZĪBU