Izglītība Mūžizglītība
bilde

Jelgavas novads aicina pieteikties topošos ģimenes ārstus, kas uzsākuši studijas rezidentūrā, profesionālajai stipendijai, kas paredzēta minimālās algas apmērā mēnesī līdz pat studiju beigām. Interesenti stipendijai varēs pieteikties līdz 30.oktobrim, iesniedzot pieteikumus Jelgavas novada Stipendiju komisijai.

Profesionālā stipendija paredzēta, lai piesaistītu jaunos speciālistus Jelgavas novadam un šajā uzsaukumā paredzēts izsludināt divas stipendijas. Studiju atbalsta saņēmējam jābūt gatavam uzsākt ģimenes ārsta darbību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā sākot ar 2025. gada rudeni un specialitātē jānostrādā vismaz 3 gadi.  Informāciju par ģimenes ārstu prakšu pārņemšanas iespējām pieejama sazinoties ar Jelgavas novada labklājības pārvaldi pa tālr.: 63013085, 26193963 (vadītāja Karīna Voitkāne).

Jānorāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" ģimenes ārstam gada laikā pēc valsts finansētās rezidentūras beigšanas ir tiesības lūgt to reģistrēt ģimenes ārstu gaidīšanas sarakstā ārpus kārtas, ja viņš ir saņēmis stipendiju no pašvaldības, pamatojoties uz noslēgtu vienošanos par ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanu pašvaldības teritorijā pēc ģimenes ārsta sertifikāta saņemšanas.

Plašāka informācija par nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem skatāma ŠEIT.