Novada ziņas
Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

Jelgavas novada pašvaldība vērš Latvijas mediju vides un sabiedriskās televīzijas uzmanību, ka līdzīgi kā vairākās citās Latvijas izglītības iestādēs uzmanības lokā nonāk provocējoša dezinformācija nacionāla rakstura jautājumos, arī Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldei ir pamatotas aizdomas par konkrētu politisko partiju pārstāvju apzināti veidotas un soļos kāpinātas informatīvās kampaņas īstenošanu, lai nelatviskajā informatīvajā telpā emocionāli uzkurinātu auditoriju nacionāla rakstura jautājumos, par pamatu izmantojot valsts valodas mācību procesa norises izglītības iestādēs.

2023. gada 12. oktobrī Ānes (Cenu pagasta) pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” iesniedza iesniegumu Valsts policijā un Valsts drošības dienestā par notikumiem, kuri iestādē aizsākās 22. septembrī (zemāk laika grafiks notikumiem). 

Izmantojot it kā cīņu par pirmsskolas izglītības iestādē neatbilstoši piemērotu pedagoģisko praksi, bērniem apgūstot latviešu valodu, Jelgavas domes deputāts Andrejs Pagors radījis apmelojošu saturu un sociālajos tīklos – Tiktok, vēlāk Telegram un Facebook ievietojis video, ko safabricētā veidā vēlāk izmanto Krievijas televīzijas propagandas raidījumos par "fašistisko Latviju". Sižets ņemts no "Telegram" kanāla, kurā Latvijā dzīvojošs vīrietis krievu valodā stāsta, ka viņa meita bērnudārzā pakļauta mobingam un pazemojumiem, - ja viņai nejauši iznāk pateikt kādu vārdu krieviski, bērnudārza vadītāja publiski liekot meitenei par sodu vairākas reizes pietupties.

Šīs interpretācijas grauj ne tikai iestādes reputāciju, bet rada pamatotas aizdomas par informācijas apzinātu izmantošanu daudz tālejošākiem pretvalstiskiem mērķiem.

Jāpiebilst, ka PII "Saulīte" jau vairākus mācību gadus vairs neīsteno mazākumtautību izglītības programmu, jo izglītības process iestādē tiek īstenots valsts valodā. Lai bērnus veiksmīgāk mudinātu pāriet uz sarunu no dzimtās valodas uz latviešu valodu, pašu bērnu rosināta aktivitāte ir kustības, kas kalpo kā atgādinājums un rosinājums atcerēties un pārslēgties sarunā uz otru valodu. Par pakāpenisku un bērna attīstībai atbilstošu valsts valodas  apmācību vecāki ir iepazīstināti, tas nav svešs un ir iepriekš bijis arī pārrunāts.

Par  spīti izglītības iestādes veiksmīgam dialogam ar vecākiem, izskaidrojot audzēkņu ikdienā izmantotos aktivitāšu elementus,  citas pašvaldības - Jelgavas valstspilsētas domes deputāts A. Pagors, kas pat nav Jelgavas novada domes deputāts un kuram nav tiesību uzdoties par tādu, šo mācību procesa interpretācijas pielāgojis sev izdevīgiem elementiem, kā mest ēnu uz iestādi un agresīvi nomelnot nacionālos mērķus.

Pēc norisēm sociālajos tīklos Valsts kancelejas atbalstītajā projektā “Melns uz balta”, kas publiski kalpo kā platforma dezinformācijas publiskošanai un to īstenotājiem, Andrejs Pagors jau iekļauts kā viens no zināmajiem “Kremļa dezinformatoriem”: https://melnsuzbalta.lv/latvijas-aktualitates-kremla-propagandas-merce-rudens-2023/

Jelgavas domes deputāta Andreju Pagora izvietotā informācija sociālajos tīklos nepārprotami vērsta uz nacionālā, etniskā naida vai nesaticības izraisīšanu. 

Tāpat deputāts savos sociālo tīklu kanālos veicis vairākus ierakstus un video, pārkāpjot personas datu apstrādi un izplatīšanu:

Zem publikācijām un video publiskotajos komentāros iestādes vadītājai un darbiniekiem tiek izteikti aicinājumi un draudi nodarīt kaitējumu veselībai, dzīvībai un mantai. Ar savu publikāciju un, neizprotot izglītības mērķus un metodes, A.Pagors ir radījis pūļa efektu, lokālo jautājumu “uzkurinot” jau nacionālā un etniskā naidā. Sociālajos tīklos zem A.Pagora ierakstiem ir vairāk kā 400 komentāri – liela daļa ir aizskaroši un pašvaldības ieskatā - Andreja Pagora nepilnīgas un neprecīzas informācijas izplatīšana kalpo ar iespējamo mērķi graut PII “Saulīte” darbinieku reputāciju un Latvijas izglītības sistēmu kopumā.

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldei ir noritējušas sarunas gan ar Bērnu tiesību inspekcijas pārstāvjiem, gan Izglītības kvalitātes valsts dienestu, LR Tiesībsargu. Tā vēršas publiski pie Latvijas sabiedriskajiem, nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai aicinātu nepieļaut publiskajā telpā tādu materiālu pārpubliskošanu un pavairošanu, kas neatbilst faktu patiesumam un objektivitātes ievērošanai, kā arī atklātu konkrēto pretnacionālistiski noskaņoto deputātu aktivitātes paralēlajā informatīvajā telpā.

Saistībā ar visu notikumu hronoloģiju aicinām iepazīties ar norisēm to secībā:

22.septembris, 2023

Cenu pagasta Ānes ciemā – pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” (PII Saulīte) vienā no pirmsskolas grupām kāds izglītojamā tēvs pirmsskolas skolotājai izteica pārmetumus un kliedza, piedraudot viņai ar tiesvedības uzsākšanu. Konflikts starp bērna vecāku un iestādes skolotāju izcēlās, jo vecāks uzskatīja, ka viņa bērns, lietojot iestādē krievu valodu, pakļauts pazemojumam. Uzmanības pārslēgšanas aktivitātes, ko bērni savstarpēji izmantojuši, lai cits citu mudinātu pārslēgties uz sarunu latviešu valodā, tiek uzlūkota kā soda, vardarbības metode.

26.septembris, 2023

Saruna ar ģimeni, pārrunājot notikumus grupā. Vecāki izprot situāciju, pārrunā norises grupā, valodas lietošanas atgādinājumus un no tikšanās dodas prom saprotoši, mierīgi, uz sadarbību vērsti.

4. oktobris, 2023

Organizēta grupas vecāku sapulce ar mērķi sniegt vienotu informāciju, izrunāt pārprasto. Sanāksmē piedalījās iestādes pedagogi, Jelgavas novada Izglītības pārvaldes speciālisti, t.sk. galvenais speciālists bērnu tiesību jomā. Pedagogi pārrunā vēlreiz izmantoto aktivitāšu nozīmi un to, ka kustību piedāvājumus rosinājuši paši bērni, lai cits citam palīdzētu rotaļu veidā atgādināt par valodas maiņu sarunās. Pēc sanāksmes visi bērnu vecāki, ieskaitot ģimeni, kas bija izteikusi neapmierinātību, vienojās un apliecināja, ka ir izpratuši radušos situāciju saistībā ar mācību procesu.

 

Vecāku sapulce nav domāta iestādei nepiederošiem cilvēkiem, taču uz to ierodas vienu no vecākiem pārstāvošs jurists un blakus pašvaldības - Jelgavas pilsētas domes deputāts Andrejs Pagors, kas uzdodas par Jelgavas novada domes deputātu. Viņi sapulcē netiek ielaisti, bet sāk filmēt un turpina veidot video iestādes pagalmā.

 

Jelgavas domes deputāta Andreja Pagora piefilmējumi tiek publiskoti Tiktok vietnē, norādot, ka iestādē bērni par krievu valodas lietošanu tiek pakļauti fiziskām aktivitātēm.

10.oktobris, 2023.

Iepriekš negatīvi noskaņotie vecāki ierodas pirmsskolas iestādē ar iesaiņotu kārbu, iespējams, kā labestības žestu, neinformējot ne par atnešanas iemeslu, ne par kārbas saturu.

Diena sakrīt ar pilsētās izskanējušajiem hibrīdraudiem par spridzekļiem pirmsskolas iestādēs. Dāvanu papīrā iesaiņotā kaste Valsts policijas darbinieku klātbūtnē tiek atvērta, pārbaudot tās saturu, un atdota atpakaļ.

9-13.oktobris,2023

No jauna tiek turpināts konflikts un par iestādē piemēroto vardarbību tiek nosūtītas vēstules Bērnu tiesību inspekcijai, Tiesībsargam, Izglītības kvalitātes valsts dienestam, Valsts policijai u.c.

24. oktobris, 2023

21 ģimenes vecāki nosūta atbalstošu vēstuli Izglītības pārvaldei, Bērnu tiesību inspekcijai, iestājoties par atbalstu iestādei, grupas pedagogiem.

 

Grupas vecāki nav pauduši atkārtotu kritiku vai pārmetumus. Iestādē apsekota bērnu labsajūta, drošības sajūta un labbūtība, uzticēšanās grupas audzinātājai.

 

Andrejs Pagors turpina sociālajos tīklos uzturēt klaji negatīvu publicitāti.