Izglītība

Jau otro gadu Jelgavas novads piešķirs līdzfinansējumu 15 Jelgavas novada izglītības iestāžu izglītojamo radošo, intelektuālo un profesionālo spēju attīstīšanai izglītojošos pasākumos. Šī finansiālā atbalsta programma sniegs jauniešiem iespēju piedalīties dažādos pasākumos, piemēram, nometnēs, meistarklasēs, kursos u.c.

Šī iniciatīva ir vērsta uz to, lai veicinātu jauniešu radošumu, intelektuālo potenciālu un profesionālo izaugsmi. Piedaloties šādos pasākumos, jaunieši varēs attīstīt un paplašināt savu redzesloku, iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi dažādās jomās. Tas palīdzēs viņiem stiprināt pamatus tālākai attīstībai un veidot savu nākotnes karjeru.


Motivētu pieteikumu iesniegt savas skolas administrācijai līdz 2023. gada 30. maijam brīvā formā. Pieteikumā apraksti izvēlēto pasākumu, plānotās izmaksas un pamato paveikto, ņemot vērā šādus kritērijus:

  1. Mācību sasniegumi: apraksti savus panākumus un veikumus mācību procesā, kā arī iegūtos rezultātus dažādos priekšmetos vai jomās.
  2. Panākumi olimpiādēs, konkursos, sacensībās: apraksti savu dalību un rezultātus dažādos intelektuālajos vai sportiskajos pasākumos un sacensībās.
  3. Līdzdalība un aktivitāte izglītības iestādēs, novada un valsts līmeņa pasākumos: pierādi savu aktīvo līdzdalību un veikumu skolas, novada vai valsts organizētajos pasākumos vai projektos.
  4. Brīvprātīgais darbs: apraksti savu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā un tā ietekmi uz kopienas labklājību vai sociālo ieguldījumu.
  5. Pasākumu organizēšana: sniedz informāciju par pasākumu organizēšanu, ko tu esi veicis vai piedalījies, un to nozīmi skolai vai sabiedrībai.
  6. Cita būtiska informācija: nodrošini citus svarīgus faktorus vai sasniegumus, kas jāņem vērā, izvērtējot tavu pieteikumu.

Aicinām jauniešus izmantot šo lielisko iespēju, kas tiek sniegta ar finansiālo atbalstu. Izglītojošie pasākumi un aktivitātes palīdzēs jauniešiem augt, iegūt pašpārliecību un veidot labāku nākotni.

piesakies