Novada ziņas
ēka

Jelgavas novada pašvaldība kopā ar Jelgavas valstspilsētu veidos iestādi "Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa", tā oktobra domes sēdēs lēma Jelgavas novada dome un Jelgavas valstspilsētas dome. Paredzēts, ka jaunā iestāde atradīsies ēkā Pasta ielā 32, kurā pašlaik norit plaši pārbūves darbi, un sniegs pakalpojumus abu pašvaldību iedzīvotājiem. Kopīgo iestādi finansēs no budžeta līdzekļiem proporcionāli pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitam.

Vienlaikus deputāti lēma izveidot Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas uzraudzības padomi, kuras uzdevumi būs apstiprināt iestādes darbības plānu un gada budžetu, pieņemt darbā iestādes vadītāju, novērtēt iestādes darbības rezultātus, kā arī pildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, un apstiprināt iestādes uzraudzības padomes nolikumu. Jelgavas novada pašvaldību padomē pārstāvēs priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola un izpilddirektore Līga Lonerte. Padome darbu sāks 2022. gada 1. novembrī, bet jaunizveidotā iestāde "Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa" – 2023. gada janvārī.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka Jelgavas pilsētai un novadam administratīvo teritoriju attīstība jāplāno kopīgi, izstrādājot integrētu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un kopīgus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.