Projekti Novada ziņas
Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāji aicināti uz Kopdares debatēm “Iedzīvotāji un nākotnes politikas veidotāji”

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” šī gada 18., 20., 25., un 27.maijā, no plkst.18:00-20:30, Zoom tiešsaistes platformā, ar tiešraidi uz Facebook un Youtube kanālu, rīko četras debates, kurās no vienas puses aicināti piedalīties Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāji, no otras puses visu politisko partiju pārstāvji- deputātu kandidāti, kas piedalīsies 2021.gada pašvaldību vēlēšanās.

Debašu mērķis ir veicināt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, piedaloties vēlēšanās. Sekmēt dialogu starp iedzīvotājiem un nākotnes politikas veidotājiem, dodot iespēju: satikties, sadzirdēt iedzīvotāju aktuālās vajadzības, sniegt savu redzējumu par dzīves kvalitātes attīstību Jelgavas novadā, sekmēt cieņpilnu diskusiju starp iedzīvotājiem un politisko partiju pārstāvjiem.

Piedāvājam iedzīvotājiem piedalīties četros debašu vakaros, kurus esam sadalījuši pa tēmām, kas ir cieši saistītas ar dzīves kvalitāti novadā. Sākotnēji iepazīstoties ar pamatnostādnēm valsts mērogā, tālāk jau šķetinot tās novada griezumā. Iedzīvotāji tiks aicināti uzdot sev interesējošos jautājumus politiķiem, savukārt deputātu kandidāti varēs sniegt savu redzējumu, atbildot uz jautājumiem tēmas ietvaros.

Debašu norises datumi un tēmas:

  • 18.05.  Izglītība, kultūra, brīvais laiks, sports.
  • 20.05.  Sociālā aprūpe, veselība un veselīgs dzīves veids.
  • 25.05.  Uzņēmējdarbība, tūrisms un vide.
  • 27.05. Pilsoniskā līdzdalība.

Debates vadīs Vilis Brūveris, moderators, līdzdalības metodes “Kafija ar politiķiem” ieviesējs Latvijā.

Pieteikšanās anketa aktīvai dalībai debatēs.

Iespēja vērot debates būs arī Kopdares Facebook kontā  vai Youtube kanālā.

Kopdares debates  “Iedzīvotāji un nākotnes politikas veidotāji” ir viena no aktivitātēm, ko biedrība šobrīd īsteno projekta “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” ietvaros.

Esot ceļā uz jauno plānošanas periodu un pārmaiņām novados redzam, ka nepieciešama aizvien lielāka iedzīvotāju iesaiste, vajadzību apzināšana un līdzdalības veicināšana. Vēlamies veicināt iedzīvotājos piederības sajūtu savam novadam. Tāpēc dosim iespēju būt uzklausītiem un pašiem piedalīties ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos, ar mērķi pozitīvi ietekmēt savu dzīvi.  

Tāpēc par šī projekta mērķi esam izvirzījuši stiprināt demokrātijas kultūru un pilsonisko apziņu, īstenojot iedzīvotāju līdzdalības pasākumus un izglītojošas aktivitātes.

Vairāk par plānotajām un jau īstenotajām šī projekta aktivitātēm, iespējams uzzināt Kopdares mājas lapā www.kopdare.lv

Sekojiet līdz Kopdares aktualitātēm.

Uz tikšanos Kopdares debatēs!

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”