Izglītība Novada ziņas
Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu skatuves runas konkurss

Epidemioloģiskā situācija Latvijā  ir nopietni ietekmējusi  interešu izglītības norises  arī mūsu novada skolās. Klātienē nenotiek interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības ne  pieaugušajiem, ne bērniem, netiek rīkotas aktivitātes, publiski pasākumi, kuros piedalās izglītojamie no citas apguves grupas, klases vai kolektīva, ir atcelti VISC organizētie konkursi un skates…

Taču griba darboties, apgūt ko jaunu ir palikusi. Meklējot jaunas formas, veselībai drošas iespējas un agrāk neizmantotus līdzekļus, procesi neapstājas.  2021.gada 25.februārī notika Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu skatuves runas konkurss video formātā, kurā piedalījās 34 bērni un jaunieši no 9 skolām. 

Konkursa mērķis -  sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā, veicināt kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību.

 Dalībnieki patstāvīgi vai kopā ar skolotāju izvēlējās vienu dzejas un vienu prozas darbu, iemācījās no galvas, kādā no interneta platformām tiešsaitē ar skolotāju analizēja tā saturu,  mācījās  uzrunāt klausītāju, skaidri un pārliecinoši “noraidīt” domu, attīstot spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku, izbrīnu, redzējumu par šī laika aktuālām tēmām: dzīvība, brīvība, zināšanas, atbildība, tolerance, ģimene. Sagatavotais priekšnesums  vai nu pašu spēkiem , vai ar vecāku palīdzību tika nofilmēts un nosūtīts konkursam.  Darbus izvērtēja Jelgavas novada pašvaldības uzrunātie eksperti: LNKC Amatierteātru mākslas eksperte, Ā.Alunāna Jelgavas teātra un Ozolnieku novada amatierteātra režisore Dace Vilne un  Jelgavas Latviešu biedrības teātra režisore Aija Treija.

Rezultāti iepriecina.  Tika piešķirtas  5 augstākās pakāpes (vērtējums no 45 līdz 50 punktiem), to skaitā, Aizupes pamatskolas 2.klases skolniekam Marekam Krīgeram, Svētes pamatskolas 6.klases skolniekam Dāvim Sagalatam un Sesavas pamatskolas 9.klases skolniekam Renāram Beķerim.

Pirmās pakāpes diplomus ( vērtējums 40-44,99 punkti) saņēma  13 dalībnieki – septiņi no tiem pārstāvēja Jelgavas novada skolas:

Šķibes pamatskola:

  • Rafaels Kostjaks ( 1.klase)
  • Edgars Raiens Siliņš ( 4.klase)

Līvbērzes pamatskola:

  • Ieva Biedrīte ( 3.klase)
  • Sāra Dulberga (6.klase)
  • Jānis Deivids Pumpurs (7.klase)

Kalnciema vidusskola:

  • Rēzija Bērziņa ( 4.klase)
  • Melānija Žarova (5.klase)

Pārējo Jelgavas novada dalībnieku - Lāsma Miķelsone un Jeļena Piļenoka no Šķibes pamatskolas, Leo Radvils no Līvbērzes pamatskolas, Jūlija Solomonova, Maija Solomonova un  Darja  Švalbe no Kalnciema vidusskolas, Kerija Sietniece un Alise Bite no Sesavas pamatskolas, kā arī  Henrijs Baugers no Kalnciema pagasta vidusskolas  - priekšnesumi tika novērtēti ar otrās pakāpes diplomiem ( 37-39,99 punkti).

Visi dalībnieki saņēma Izglītības pārvaldes diplomus un sarūpētās dāvanas – grāmatzīmes un dzejas grāmatas –lasītprieka turpināšanai un attīstīšanai.  

Liels paldies dalībniekiem par uzņēmību,  darboties gribu un ieguldīto darbu, viņu skolotājiem un vecākiem par iedvesmu, atbalstu  un bērniem un jauniešiem veltīto laiku! 

Informāciju sagatavoja:
Jelgavas novada pašvaldības IP
galvenā speciāliste interešu izglītības jomā

Ineta Freimane