Izglītība Projekti
JSPA Labbūtības ceļakarte Elejas vidusskolā

Pēc 2021.gada 2.decembra Skolēnu līdzpārvaldes dalībnieku apmācības semināra jau 10.decembrī apmācītie skolēni devās klasēs, lai vadītu pašu izveidotās nodarbības par tēmu – iecietība, tolerance un mobings Elejas vidusskolā.

Nodarbībās SL darbinieki lika skolēniem aizdomāties cik daudz mūsu skolā ir sastopams mobings, cik mēs esam iejūtīgi un toleranti pret saviem klases biedriem un skolasbiedriem. Caur dažādām aktivitātēm ļāva skolēniem izdzīvot gan upura, gan varmākas lomas, kā arī saprast mobinga sekas un cēloņus. Neiztika arī bez dažādām negaidītām atklāsmēm, patiesas iedziļināšanās cita “ādā” un jautrām atrakcijām.

Katra klase izveidoja noteikumus, kurus apņemas turpmāk ievērot. Tie būs redzami katrā klašu telpā.

Aktivitātes īstenotas Projekta Nr. VP2021/4-11 "Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jelgavas novada pašvaldības Elejas vidusskolā, Kalnciema vidusskolā, Ozolnieku vidusskolā, Vilces pamatskolā" ietvaros laikā no 10.10.2021. līdz 31.12.2021.