Projekti
Kalnciemā ir pabeigts dzīvokļa remonts

Nodrošinot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem un jauniešiem, kuri šobrīd dzīvo sociālajā aprūpes centrā «Eleja», pabeigti telpu atjaunošanas darbi Kalnciemā, Draudzības ielas 12a-87, kur paredzētas 4 vietas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Darbi veikti projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Projekts paredz, ka novadā būs divas vietas, kur ārpusģimenes aprūpē esoši bērni varēs dzīvot maksimāli ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Šim nolūkam  ir rekonstruēta līdzšinējā jauniešu māja Elejā, otra ir Kalnciemā, Draudzības ielas 12a-87. Telpu atjaunošanu veica SIA «UNI RL» par kopējo summu 36 357,21 eiro un darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām, paredzot vēl četras vietas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Telpu vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros veikti vispārēji būvdarbi: demontāžas darbi, logu un durvju  nomaiņa, starpsienu pārbūve, griestu un grīdu remonts, apkures un elektroinstalācijas nomaiņa, kā arī iegādātas iebūvējamās virtuves iekārtas un mēbeles, lai telpā radītu plašuma sajūtu, gaišāku ar modernu interjeru un ikvienam būtu ērti un patīkami darboties.

Projekts «Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība» (Nr. 9.3.1.1/18/I/002) mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība novada pašvaldībā, kas palīdzēs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem un jauniešiem, kā arī bērniem ar invaliditāti dzīvot ārpus iestādes sienām.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 746 528.37 euro, tai skaitā projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 934 054,00 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 741 075,90 euro, valsts budžeta dotācijas 35027.02 euro, cits publiskais finansējums (rezerv.fin. ERAF daļa) 52870.00 euro pašvaldības finansējums 917 555.45 euro, tai skaitā neattiecināmās izmaksas 812 474.37 euro. 

attels1