Novada ziņas
Kalnciema vidusskola uzņem viesus no Eiropas

Erasmus+ programmas projekta “Learn IT” ietvaros Kalnciema vidusskola pedagogi un skolēni no š.g. 3. līdz 7. oktobrim uzņēma projekta partner-skolu komandas no Norvēģijas, Horvātijas, Spānijas un Portugāles, lai nedēļas garumā apgūtu zināšanas un pilnveidotu prasmes programmēšanas un robotikas jomā, kā arī prastu tās pielietot starpdisciplināri.

Par paveikto stāsta 12. klases skolniece Samanta Demjanoviča:

“No 3.oktobra līdz 7.oktobrim Kalnciema vidusskolā notika Erasmus+ projekta ‘’Learn IT’’ aktivitātes nedēļas garumā. Mēs uzņēmām viesus no Norvēģijas, Horvātijas, Spānijas un Portugāles, iepazīstinājām dalībniekus ar mūsu skolu un kultūru, kā arī iepazinām citu dalībnieku valsts kultūru.Visas nedēļas laikā mēs piedalījāmies dažādās aktivitātēs: Actionbound ap skolu, sporta aktivitātes u.c. Katru dienu mēs uzzinājām ko jaunu un noderīgu, piemēram: lekcijā iepazinām dažādas digitālās aplikācijas, iemācījāmies vei-dot video filmiņas Scratch aplikācijā un programmēt Lego Robotu.Viena diena mums bija atvēlēta Jelgavas apmeklēšanai. Viesojāmies Jelgavas novada domē, kur mūsu viesi uzzināja, cik plašas ir mūsu novada iespējas. Vēlāk viesojāmies Jelgavas LBTU, kur mēs iemācījāmies programmēt un izmantojām iespēju uzspēlēt virtuālās spēles caur virtuālajām brillēm. Mūsu noslēguma aktivitāte bija orientēšanās Jelgavā, kur meklējām un izzinājām Jelgavas objektus. Protams, mēs viesojāmies arī galvaspilsētā Rīgā! Iepazinām RTU tehnisko universitāti un Visma Labs kompāniju un izstaigājām skaisto Vecrīgu.Nedēļas pēdējā diena nu jau bija klāt! Mēs pēdējo reizi padalījāmies aktivitātēs. Orientēšanās spēlē iepazīstinājām viesus ar mūsu skolas apkārtni, visi kopā radoši izgatavojām plakātus. Vakara pusē mums bija ballīte, kur draudzīgi piedalījāmies dejās, karaoke dziedāšanā un citās aktivitātēs. Šo nedēļu mēs izbaudījām ar lielu prieku! Esam ieguvuši daudz jaunu draugu un neaizmirstamus iespaidus. Liels paldies mūsu Erasmus+ dalībniekiem un visiem tiem, kas piedalījās šajā projektā!”

Kopā projektā piedalījās 9 ārvalstu skolotāji un 18 ārvalstu skolēni. Kalnciema vidusskolā projekta norisi organizēja angļu valodas skolotāja Gunita Tolēna, viņas vadībā projektā piedalījās 20 skolēni no 9.-12.klasei.

Nākamā Erasmus+ projekta īstermiņa mācību mobilitātes aktivitāte plānota šā gada novembrī, kad visu 4 projekta sadarbības partneru skolēni un pedagogi viesosies Portugālē, lai turpinātu apgūt programmēšanas prasmes un mācītos no partneriem labās pieredzes.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam. Projekta kopējais finansējums 154 899 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Kalnciema vidusskolai projekta īstenošanai pieejamais finansējums 31 470 EUR.

Vairāk informācijas par projektu