Novada ziņas
Kalnciema vidusskolā viesojas skolēni un pedagogi no 4 valstīm

Bo 22. līdz 26.oktobrim Kalnciema vidusskola organizē starptautisku skolēnu un pedagogu apmaiņas pasākumu, kas tiek īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Skolu apmaiņas partnerības” projekta  Nr. 2018-1-LV01-KA229-046967_1 “Mathbusters” (“Matemātikas atmaskotāji”) ietvaros.

Aktivitāšu pirmajā jeb atklāšanas dienā dalībniekiem tika prezentēts Jelgavas novads – vieta, kur dalībnieki dzīvos nedēļas garumā, turklāt ārzemju skolēni tiek uzņemti viesģimenēs. Skolēniem un pedagogiem tika atgādināts par Erasmus+ programmas būtību un iespējām. Tāpat skolēni uzdevumu veidā iepazinās ar Kalnciema vidusskolu un folkloru – ar tautisku priekšnesumu uzstājās skolas folkloras kopa “Sidrabiņš”.

Projektā, kurā piedalās vidusskolas līmeņa izglītības iestāžu pārstāvji no Itālijas, Horvātijas, Francijas, Polijas un Latvijas - no katras dalībvalsts attiecīgi divi pedagogi un 5 skolēni, tiks izstrādāta spēle par profesijām un dabaszinību priekšmetiem. Starptautiskās apmaiņas nedēļas laikā dalībnieki iepazīsies ar profesijām un izstrādās plānu, kā tikt pie projekta galarezultāta – spēles. Lai sasniegtu mērķi un skolēniem rosinātu ideju ģenerēšanu, to virzību un pareizu izpildījumu, skolā viesosies vieslektori ar lekcijām, piemēram, runājot par tēmu  -“nākotnes profesijas”, piedaloties biznesa simulācijas spēlē “Fabrikants”. Paralēli noritēs arī pedagogu darbs pie plānošanas, jo šāda veida mobilitāte ir paredzēta katrā no projekta dalībvalstīm, kas nozīmē, ka arī Kalnciema vidusskolas skolēniem būs šī lieliskā iespēja doties starptautiskā mobilitātē, tādējādi uzlabojot savas svešvalodu zināšanas, iegūstot dažādu kultūru pieredzi, idejas karjeras plānošanā un izprast Eiropas dimensiju saziņā, komunikācijā un sadarbībā.

Dalībnieki dosies iepazīšanas tūrē pa Jelgavas novadu, Jelgavas pilsētu un Rīgu. Iepazīšanās notiks ar ekskursiju, izziņas un orientēšanās elementiem. Turklāt Kalnciema vidusskola, kā EKO skola, informēs jauniešus un pedagogus par EKO skolas principiem.

Projekts paredz aktivitātes 2 gadu garumā, tas veicinās skolu “tīklošanas” kapacitātes stiprināšanu, starptautiskās pieredzes apgūšanu un aprobēšanu, skolēnu prasmju un iemaņu uzlabošanu eksaktajās zinībās. Kopējais visu partneru finansējums veido 113900 EUR no Erasmus+ programmas līdzekļiem, no kuriem Kalnciema vidusskolai atvēlēts – 27464 EUR veiksmīgai mobilitātei un aktivitāšu nodrošināšanai.