Projekti
Kalnciema vidusskolas skolēni Polijā apgūst zināšanas par reklāmu uzņēmējdarbībā

Laikā no 2020.gada 9. līdz 15.februārim 6 skolēni un 2 pavadošie pedagogi no Kalnciema vidusskolas Erasmus+ projekta ietvaros viesojās Polijā pie projekta sadarbības partneriem Vodzislavas Slaški pilsētas vidusskolā, kura laikā apguva jaunas zināšanas un prasmes par tēmu – reklāma uzņēmējdarbībā.

Projekta mērķis ir attīstīt skolēnu sadarbības prasmes un mācīt veidot savu biznesu, veicināt uzņēmējspējas. Īpaši tiek uzsvērta svešvalodu nozīme, kas ir nepieciešama, lai veidotu savu uzņēmumu un varētu veiksmīgi piedalīties starptautiskajā darba tirgū. 

Iepriekš jau notikušas projekta dalībnieku starptautiskās mācību vizītes projekta sadarbības partnerskolās Spānijā un Itālijā, tāpat arī Kalnciema vidusskola uzņēmusi projekta dalībniekus 5 dienu apmācībām no projekta 4 ārvalstu partneriem. Skolēniem projekta aktivitāšu laikā tiek nodrošināta dzīvošana viesģimenēs uzņemošajā valstī.

Mobilitātē piedalījās Linda Elīza Rumpe, Dāvids Raģis, Reinis Ulps, Rolands Gailis, Pauls Oļševskis, Kristaps Jansons un pavadošie pedagogi - Gunita Tolēna, Laila Ļaksa. Dalībnieku mērķis bija iegūt zināšanas par dažādu nozaru uzņēmējdarbību, iedvesmoties no pieredzējušiem uzņēmējiem un iemācīties reklamēt, publicēt savu produktu. Vizītes laikā skolēni ieguva daudzpusīgas zināšanas par uzņēmējdarbību, īpaši tika uzsvērts mārketings un tā veidi. Skolēni darbojās starptautiskās grupās, kurās veidoja savu biznesa modeli no otrreiz pārstrādājamiem materiāliem. Tāpat bija iespēja iemācīties fotografēt, uzņemt kvalitatīvas bildes, lai izveidotu radošu un piesaistošu reklāmu savam izveidotajam produktam. Ļoti labi tika prezentēta tēma par daudziem mārketinga veidiem, kā rezultātā varēja izmantot jauniegūtās zināšanas projekta laikā izveidotā produkta popularizēšanai, pielietojot dažādus paņēmienus. Lai arī katra diena bija darbiem piepildīta, brīvo laiku jaunieši aktīvi un daudzveidīgi pavadīja ar uzņemošajām ģimenēm, kā arī ieguva daudz draugus no ES valstīm. Interesanti bija sarunāties angļu valodā ar citiem jauniešiem, tādējādi pilnveidojot savas valodas zināšanas un papildinot vārdu krājumu. Tika apmeklēti arī vairāki uzņēmumi, kur skolēni piedalījās radošajās darbnīcās: restorānā "Raczka'' - skolēni paši gatavoja poļu tradicionālos ēdienus, ciemojās pie aitu audzētajiem, iepazinās ar siera gatavošanas procesu, apmeklēja mežģīņu muzeju, vietējo uzņēmumu ''Flagowa Kraina'', kurš izgatavo karogus, plakātus, reklāmas stendus, bijām vietējā televīzijā TVS Katovicē un ogļu raktuvēs - muzejā Guido. Spilgts piemērs, kā hobiju pārvērst biznesā, bija suvenīru veikals ''Gryfnie''. Ieturējām gardu maltīti vienā no kalnu restorāniem, ciematā - Koniakow, iepazīstot viņu tradicionālo mūziku, ēdienus un tradīcijas. Vizīte bija ļoti interesanta, iedvesmojoša, kā arī daudzpusīgām zināšanām piepildīta un emocijām bagāta.

Projektā vēl plānota mācību nedēļa Kalamatas pilsētā, Grieķijā 2020.gada martā, kuras laikā skolēni no visām partnerskolām apgūs zināšanas par “zaļo” uzņēmejdarbību gan skolā organizētās nodarbībās, gan arī dodoties pie uzņēmējiem – labās prakses īstenotājiem.

Rakstu sagatavoja Linda Elīza Rumpe.

Aktivitāte notika Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta Nr. 2018-1-PL01-KA229-050770_4 “Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness among students; learning how to set up a business” (“Uzņēmējdarbības un valodas loma dzīvē. Skolēnu atjautības attīstīšana; uzņēmuma izveidošanas apmācība”) ietvaros.

Erasmus