Pašvaldības ziņas
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Šodien, 26. martā, notika Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sasauktā SIA “Zemgales veselības centrs” ārkārtas dalībnieku sapulce, kuras laikā lēma par izmaiņām uzņēmuma valdes sastāvā.  Par pagaidu valdes locekļiem uz laiku kamēr norit uzņēmuma kapitāldaļu atsavināšanas process, iecelta Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Vaiva Laimīte un Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece Svetlana Krūmiņa. Lai apstiprinātu izmaiņas valdes sastāvā,  14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža tas jānosūta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

Valdes sastāva maiņa kā viens no rekomendējošiem soļiem uzņēmuma pārdošanas procesā ir pašvaldībai ieteiktā rīcība, kam juridisko konsultāciju ietvarā pašvaldība seko, lai kapitālsabiedrības atsavināšanas process noritētu likuma normām atbilstīgi.

Kā ziņots iepriekš, Jelgavas novada dome 2023. gada 25. oktobra sēdē atbalstīja lēmumprojektu par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla daļu pārdošanu. Domes lēmums paredzēja mēneša laikā izstrādāt tehnisko specifikāciju ārpakalpojuma iepirkumam, lai nodrošinātu kapitāldaļu atsavināšanas procesu.  Izpildot domes lēmumu, pašvaldība pērn novembrī, veicot tirgus izpēti, tās rezultātā 13. decembrī noslēdza līgumu ar SIA “ZAB Vilgerts” par kopējo summu 9500,00 eiro plus PVN, pirms līguma slēgšanas vienojoties par veicamajiem darbiem “Vienošanās par juridiskiem pakalpojumiem un palīdzību” ietvarā. 

Jāatzīmē, ka 2023. gada pavasarī SIA “CSE COE” un Konkurences padome  vērtēja pašvaldības deleģētos uzdevumus SIA “Zemgales veselības centrs” kontekstā ar sniegtajiem pakalpojumiem veselības aprūpes jomā, rekomendējot tiešo līdzdalību līdz Koncesijas līguma termiņa beigām saglabāt un pēc tam kapitāldaļas atsavināt. Attiecīgi 2023. gada 29.martā Jelgavas novada dome lēma izbeigt pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā SIA “Zemgales veselības centrs” pēc koncesijas līguma par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā termiņa beigām. Iepriekš minētā līguma termiņš noslēdzās 2024. gada janvārī.

Jelgavas novada dome 25. oktobra sēdē atbalstīja lēmumprojektu par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla daļu pārdošanu, paredzot pašvaldībai piederošās 88,19% kapitāla daļas atsavināt ar sākumcenu, ko noteicis neatkarīgs vērtētājs -  2 560 000 eiro. Tobrīd Jelgavas novada domes neapstrīdama iniciatīva bija kapitāldaļu atsavināšanai paredzēt izsoli. Pašlaik pašvaldība seko ārpakalpojuma sniedzēja rosinājumiem un atbilstoši norādītājam likumu ietvaram vēlas piemērot un rast atbilstošo rīcību kopumu procesa virzībai. 

Pašvaldība 2024. gada 8. janvārī rosināja SIA “Zemgales veselības centrs” valdi sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci, taču, ņemot vērā, ka tas mēneša laikā netika izdarīts, saskaņā ar Komerclikuma 213.panta ceturto daļu dalībnieku sapulci pēc jebkura dalībnieka pieprasījuma sasauc komercreģistra iestāde. Pašvaldība ar šādu pieteikumu 2024. gada 12. februārī vērsās pie Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un 13. martā saņēma atbildes vēstuli, ar kuru dalībnieku sapulces sasaukšana tika noteikta 26.martā.

Savukārt 2024. gada 22.martā  Jelgavas novada ārkārtas domes sēdē deputāti izskatīja  un atbalstīja lēmumprojektu par atļauju savienot amatus Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājai Vaivai Laimītei un Juridiskās nodaļas vadītājas vietniecei  Svetlanai Krūmiņai ar pagaidu locekļu amatiem SIA “Zemgales veselības centrs” valdē, kamēr norit uzņēmuma kapitāldaļu atsavināšanas process.