Projekti
Koknesē notikusi projekta "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" vadības un darba grupas sanāksme

Koknesē notikusi Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta "Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" vadības un darba grupas sanāksme. Projekta partneri no Zemgales Plānošanas reģiona, Jelgavas novada un Kokneses novada, kā arī no Rokišķiem un Pakrojas Lietuvā, vērtēja paveikto ceļa pirmajā pusē un pārrunāja darāmo vēl viena gada garumā. 

Kopš projekta ieviešanas sākuma veikta vairāk nekā 90 parku identifikācija Zemgalē un tikpat daudz Ziemeļlietuvā, notikusi potenciālo ceļotāju anketēšana - vēlmju un paradumu izzināšana, piecās dažādās mērķauditorijās notikusi diskusija par sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti, kā arī nepieciešamajiem uzlabojumiem parku infrastruktūrā. Tāpat notikušas vairākas labi apmeklētas, uz tūrisma mārketinga novitātēm vērstas, mācību nodarbības parku apsaimniekotājiem, tūrisma informācijas sniedzējiem, gidiem un operatoriem. Savukārt Elejas muižas parkā un Kokneses muižas ansambļa parkā izbūvēti jauni infrastruktūras objekti. Ar vienu no tiem iepazinās arī minētās sanāksmes dalībnieki, kuri apmeklēja vietu, kur maija vidū atklās Latvijas ainavā zudušā Pērses ūdenskrituma prototipu miniatūrā. Tā kā Lietuvas kolēģi Koknesē ciemojās pirmo reizi, saistoša bija arī iepazīšanās ar parka pārējo daļu un citiem tūrisma objektiem, tostarp ar Tūrisma informācijas centru, kas tagad iekārtots jaunās telpās. 

Projekta ieviešanas laiks: 2018.gada 1.marts līdz 2020. gada 29. februāris. Kopējais finansējums ir 692 346,78 eiro, tostarp ERAF finansējums – 588 409,75 eiro. Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa ir 208 591,32 eiro, no tās programmas finansējums 85% - 177 302,62 eiro; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 20 859,13 eiro, valsts līdzfinansējums 5% - 10 429,57 eiro.

 

Informācija un foto:

Juris Kālis,

Zemgales plānošanas reģiona

sabiedrisko attiecību speciālists 

attels1