Projekti Novada ziņas
Konkursā “Mēs savai videi” atbalstīts rekordliels pieteikumu skaits

Jelgavas novada pašvaldības organizētajam konkursam “Mēs savai videi” šogad aprit septiņi gadi, un 2021. gads konkursam nesis lielāko iesniegto pieteikumu skaitu – 57 projektus. Līdzšinējais konkursa finansējums paredzēja ik gadu atbalstīt ap 30 iedzīvotāju idejām, bet šogad pašvaldība, izskatot konkursa vērtēšanas komisijas iesniegumu, lēmusi par papildus finansējuma piešķiršanu programmai, kopā atbalstot 49 projektus ar kopējo finansējumu 34 809 EUR.

“Jelgavas novadā konkurss “Mēs savai videi” kopš 2014. gada notiek katru gadu un par to vienmēr ir bijusi interese novada iedzīvotājiem, tāpēc, izsludinot kārtējā gada konkursu, nebija šaubu, ka atradīsies aktīvie iedzīvotāji, kuriem pietiktu uzņēmības iesniegt un izstrādāt projektu, bet šī gada pieteikumu skaits mūs pārsteidza. Konkursa vērtēšanas komisija, izvērtējot un izskatot projektu pieteikumus nolēma atbalstīt lielāku pieteikumu skaitu un rosināja Budžeta komisiju piešķirt papildus finansējumu.  Ar budžeta komisijas lēmumu projekta finansējums palielināts par 12 109 EUR, tādējādi nodrošinot iespēju vēl atbalstīt papildus 17 projektus," stāsta Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības nodaļas projektu vadītāja Inese Skromane.

Konkursa “Mēs sava videi” mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā, kā arī veicināt sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Arī šogad projektu konkursam ir iesniegti projekti, kuros iedzīvotāji vēlas atjaunot un labiekārtot savus māju koplietošanas pagalmus un kāpņu telpas, sakārtot pie daudzdzīvokļu mājām bērnu rotaļu laukumus, kā arī, lai labiekārtotu stāvlaukumus. Starp atbalstītajām idejām šoreiz ir arī gājēju celiņu izbūves, dažādu atpūtas vietu izveidošanas, karoga masta laukuma izveide, Kalnciema-Klīves baznīcas sakristejas remonts, āra futbola laukuma izveide un vēl daudz citu interesantu un radošu ideju.

Saraksts ar atbalstītajām 2021. gada idejām:

Nr.p.k.

Atbalstītā projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums, EUR

1.

Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana un atpūtas zonas labiekārtošana /Blukas/

750,00

2.

Laimīgiem un atraktīviem bērniem /biedrība "Kastanis 4", Bērvircava/

750,00

3.

Bērnu rotaļu laukums Sidrabes ciemā

747,14

4.

Āra futbola laukums

680,00

5.

Lielā dāvana -rotaļu laukums "Vārpiņa"

750,00

6.

Mēs par bērnu aktivitātēm svaigā gaisā

750,00

7.

Takas un sauļošanās platformu izveide Svētes ciemā pie Svētes upes /biedrība" Novada mantojums"/

650,00

8.

Bērni mūsu nākotne /biedrība "Mājoklis27"/

750,00

9.

Gājēju celiņa seguma remonts /Biedrība "Dārza 7"./

750,00

10.

Bērnu rotaļu laukuma izveide Kalnciema pagastā, Draudzības 12, 8, 10 iekšpagalmā

750,00

11.

Kalnciema Venēcijas krasti I kārta

750,00

12.

Atpūtas vietu izveide Bramberģes muižas teritorijā

750,00

13.

Kalnciema-Klīves baznīcas sakristejas remonts

750,00

14.

Drošā un sakoptā vidē bērniem Parka 6, Svēte

740,28

15.

Pakāpienu renovācija /Nākotne, Dārza iela 5/

750,00

16.

Patīkams un sakārtots ceļš uz mājām /Ziedoņa iedzīvotāji./

750,00

17.

Daudzīvokļu mājās stāvlaukumu labiekārtošana

750,00

18.

Lielkraujas

750,00

19.


Karoga masta laukuma labiekārtošana

750,00

20.

Skursteņu atjaunošana

750,00

21.

Kāpņu telpas remonts Ceriņu iela 3

750,00

22.

"Šaha dārza" izveide Kalnciema pagastā, Draudzības ielu 8, 8a, 10 iekšpagalmā

700,00

23.

Kāpņu telpas remonts daudzdzīvokļu mājā Centra ielā 22 Platonē

750,00

24.

"Mežciems"

246,00

25.

Nostiprināsim pamatus /Biedrība Skolas 16/

750,00

26.

Celtnieku ielas 26 šķūņu fasādes dēļu nomaiņa un pastkastīšu iegāde

607,13

27.

Dzīvojamās mājas stāvvadu nomaiņa.

740,00

28.

"Pievilcīga vide pašu rokām" Alejas iela 15

750,00

29.

Kāpņu telpas atjaunošana

209,76

30.

Kopā mēs varam daudz…

749,92

31.

Skaists un sakopts pagalms vienmēr ir bijis latvieša gods un lepnums

750,00

32.

Esi augstāk, redzi tālāk!

750,00

33.

Kāpņu telpas remonts un labiekārtošana un atpūtas sola uzstādīšana
Līvbērzes pag., Jelgavas iela 4b, k.1.

750,00

34.

Pagalma labiekārtošana Elejas ciemā

750,00

35.

Ieejas remonts adresē: Berzu 2, ieejas numurs 1, Bervirсava Sesavas pag. Jelgava nov.

750,00

36.

Kāpņu telpas remonts, durvju uzstādīšana

750,00

37.

Ēkas vizuālā tēla un ilgdzīves uzlabošana
(Kāpņu telpu jumtiņu renovācija)

750,00

38.

Mājas vizītkarte!

750,00

39.

Gaismas stars

737,00

40.

Daudzdzīvokļu ēkas Austrumu ielā 9 koplietošanas trepju telpu logu maiņa.

750,00

41.

Glabāsim siltumu

744,00

42.

Daudzdzīvokļu mājas (Kazāku 19) kopējās koridora telpas remonts

750,00

43.

Kāpņu telpas metāla durvju uzstādīšana

750,00

44.

Liepu logi

750,00

45.

Gribam dzīvot labāk!

750,00

46.

Daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpu ārdurvju nomaiņa

750,00

47.

Atpūtas soliņu un pastkastīšu nomaiņa un uzstādīšana

462,58

48.

Sakopsim apkārtni!

750,00

49.

Lai top gaisma!

545,70