Iedzīvotājiem Novada ziņas Projekti
Mēs savai videi

Jelgavas novada pašvaldības aicinājumam iesaistīties apkārtējās vides labiekārtošanā un teritorijas sakopšanā projektu konkursā “Mēs savai videi” šogad bija saņemti 60 projektu pieteikumi. Šonedēļ, noslēdzoties izvērtēšanas termiņam, projektu vērtēšanas komisija lēmusi atbalstīt 42 iedzīvotāju idejas.

“Kā ik gadu iedzīvotāji vēlas labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmus, kāpņu telpas, autostāvvietas, ierīkot publiski pieejamas atpūtas zonas, bērnu rotaļu un sporta aktivitāšu laukumus. Vairāki šogad iesniegtie projekti ir kā turpinājums 2023. gadā jau iesāktajiem darbiem. Prieks, ka iedzīvotāji vairāk pievērsušies tieši apkārtējās vides sakārtošanai, piemēram, vēlas iekārtot atkritumu konteineru laukumus. Vērtēšanas komisijas darbs nudien nebija viegls, jo pieteikumu bija daudz un ar katru gadu iesniegtās idejas kļūst arvien kvalitatīvāk pamatotas un noformētas. Paldies iedzīvotājiem par aktivitāti un ieguldīto darbu! Tos projektu iesniedzējus, kuri šogad neguva atbalstu, aicinām “uzspodrināt” savus projektus, pārdomāt ieceres un piedalīties konkursā nākamgad,” rosina projektu konkursa “Mēs savai videi” vadītāja Inese Skromane.

Šobrīd notiks sazināšanās ar visiem konkursa dalībniekiem, slēgti līgumi par līdzfinansējuma piešķiršanu, lai iedzīvotāji pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt projektu īstenošanu.

Tāpat kā pērn arī šogad pašvaldības budžetā konkursam paredzēts finansējums 80 000 eiro apmērā. Maksimālā summa, ko saskaņā ar projekta nolikumu pašvaldība piešķir vienam projektam, ir 2000 eiro. Atbalstītās idejas projektu iesniedzēji var īstenot līdz 11. oktobrim.

Projektu konkurss “Mēs savai videi” Jelgavas novadā tiek organizēts kopš 2015. gada. Pērn konkursa ietvaros realizētas 43 iedzīvotāju idejas -  izveidota, atjaunota vai labiekārtota 21 publiski pieejama sporta, kultūras, atpūtas un sabiedrisko aktivitāšu zona, īstenoti 19 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un trīs kultūrvēsturisku objektu labiekārtošanas projekti.

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Projekta īstenošanas vieta

Iesniedzējs/ atbildīgā kontaktpersona

Piešķirtais finansējums, EUR

Piešķirto punktu skaits

 1.  

Vēstures ekspozīcijas “Lielupe” iekārtošana

Upmaļi, Valgundes pagasts

Kalnciema muzeja biedrība

2000,00

75,00

 1.  

“Tušķu birzītes un tās apkārtnes sakopšana un labiekārtošana” 2.kārta

Tušķi, bērzu birzīte, Līvbērzes pagasts

Jānis Bartuševics/  iedz. grupa “Tušķu birzīte”

2000,00

73,50

 1.  

Daudzdzīvokļu mājas piesaistītās  teritorijas labiekārtošana

,,Bērzi”, Sesavas pagasts

Andris Beķeris

1834,30

72,50

 1.  

Vilces disku golfa laukuma labiekārtošana

Vilces Dabas parks, Vilces pagasts

Biedrība Disku golfa klubs "Vilce"/ Vladimirs Saņuks

2000,00

71,50

 1.  

Kultūrvēsturiska objekta labiekārtošana - „Muižas istabu“ teritorijas izgaismošana

„Muižas istabas“, Beiku ceļš 1, Vircavas pagasts

Biedrība „Muižas istabas“, Ilze Estere Kleinhofa

2000,00

70,00

 1.  

Lapenes iegāde un uzstādīšana pie zirgu staļļa Staļģenē

"Saulstari", Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts

Gunita Arnīte

2000,00

69,50

 1.  

Zaļās draudzes baznīcas vēstures ekspozīcijas stenda iekātošana

Zaļās draudzes baznīca, Zaļenieku pagasts

Zaļā evaņģēliski luteriskā draudze, Mārcis Mauriņš

2000,00

68,50

 1.  

Dārza ielas 5 apkārtnes labiekārtošana

Dārza iela 5, Nākotne, Glūdas pagasts

Biedrība "Dārza iela 5",

Arvis Reguts

2000,00

67,50

 1.  

Stingrs ceļš uz muižu

"Bramberģes pils", Glūdas pagasts

Biedrība "Bramberģes muiža"/Ilze Pavloviča

2000,00

67,50

 1.  

Sports ārpus sienām

Lielupes iela 11, Kalnciema pagasts

Sabiedriska organizācija "Kaigi" Irēna Markule

2000,00

67,50

 1.  

ES un NATO piemiņas ozolu piegulošas vides sakārtošana

Atspulgu iela 3-2, Platones pagasts

Jāzeps Ošs

2000,00

67,50

 1.  

Investē savā pagalmā

Meliorācijas iela 23. Ozolnieku  pagasts

 Pēteris Stepiņš

1931,85

67,00

 1.  

Bērnu rotaļu stūrīša izveide Zaļenieku doktorātā (E.Liepiņas ģimenes ārsta prakse)

 Centra iela 9, Zaļenieku pagasts

Renāte Fila-Roķe

1345,00

66,00

 1.  

Zaļā daba

Skolas iela 10 “Ābeļu dārzs”, Līvbērzes pagasts

Aļona Nazarova

1999,98

66,00

 1.  

Draudzības piestātne

Slimnīcas un Lielupes ielas krustojums, Kalnciema pagasts

Irina Dolgova

2000,00

66,00

 1.  

Teritorijas labiekārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kastaņu ielā 4, Ozolnieki, Jelgavas novadā

Kastaņu iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts

Inga Šikunova

2000,00

65,50

 1.  

Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Jaunības ielā 1

Jaunības ielas 1 mājas pagalms, Kalnciema pagasts

Rihards Vagalis

2000,00

65,00

 1.  

Lietuvas ielas 65/67, Dārza ielas 16 un Gaismas ielas 1 pagalma labiekārtošana

Lietuvas 65/67, Dārza 16 un Gaismas 1, Elejas pagastā

Biedrība „Ligada 72”/ Jānis Rihards

1923,20

65,00

 1.  

Kalnciema aktīvās zonas šķēršļu trases izveide

Gar ceļu Kalnciems-Kaiģi, Kalnciema pagasts

Elīna Fedotova

2000,00

65,00

 1.  

Parka ielas 26 turpinājums teritorijas labiekārtošanai

Parka iela 26, Elejas pagasts

Romāns Jarošenko

2000,00

65,00

 1.  

Vingrošanas iekārta un smilškaste Ūziņu centrā

Ūziņu parks, Ūziņi, Zaļenieku pagasts

Artūrs Jankovskis

2000,00

64,50

 1.  

Sakopta sēta, vesels gars – ņem un dari - 2!

Austrumu iela 5/1-4, 9-12, Vilce, Vilces pagasts

Zinaīda Jekimova

2000,00

64,00

 1.  

Mālkrastu mājas malkas šķūnīšu atjaunošana

"Mālkrasti", Vircavas pagasts

Jānis Vernis

2000,00

64,00

 1.  

Jauns un ilgtspējīgs jumts Kastaņu ceļš 10 Zaļeniekos

 Kastaņu ceļš 10, Zaļenieku pagasts

Ilze Freiberga

2000,00

64,00

 1.  

Daudzdzīvokļu ēkas Austrumu ielā 9 laukuma labiekārtošana

Austrumu ielā 9, Vilces pagasts

Līga Lejāne-Zemeža

2000,00

64,00

 1.  

Atkritumu konteineru laukums Mājas apsaimniekotāju biedrībā "Gaismas 2"

Gaismas iela 2-17, Elejas pagasts

Viktors Ovsijenko, Mājas apsaimniekotāju biedrība "Gaismas 2"

2000,00

63,60

 1.  

Mājas labiekārtošana Dzelzceļnieku ielā 5

Dzelzceļnieku ielā 5, Elejas pagasts

Marina Cebotara

2000,00

63,50

 1.  

Lielvircavas sporta laukuma sakārtošana

Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts

Edgars Pogožeļskis

2000,00

63,50

 1.  

Es uzkāpu uz laipiņas

Kastaņu iela (dīķis), Bērvircava, Sesavas pagasts

Vineta Loca

2000,00

63,10

 1.  

Draudzības ielas 10 daudzdzīvokļu mājas pagalma stāvvietas labiekārtošana

Draudzības ielas 10, Kalnciema pagasts

Oksana Spirina

2000,00

62,00

 1.  

Mazas lietas-ikdienas vajadzībām

Laumu iela 2, Vārpa, Līvbērzes pagasts

Inna Laurinavičus

1284,90

61,50

 1.  

Bērzes upes krasta labiekārtošana

Dambis, Līvbērze, Līvbērzes pagasts

Biedrība "Attīstības centrs Bērzes krasti"

1707,89

61,50

 1.  

Apkārtējās vides labiekārtošana

Ziedkalnes iela 28-30, Ziedkalne, Vilces pagasts

Biedrība - ZDK Vālodzes

2000,00

61,00

 1.  

Terases izbūve

Meža iela 4, Platones pagasts

Apustuliskā draudze "Platones Kristiešu centrs"/ Andris Millers

1855,00

60,60

 1.  

Pagalma labiekārtošana Dārza iela 13, Elejas pagastā

Dārza iela 13, Eleja, Elejas pagasts

Ruta Andrejeva

2000,00

60,50

 1.  

Par vizuāli estētisku Nākotni!

Dārza iela 7, Nâkotne, Glūdas pagasts

Aija Erno

1456,50

60,50

 1.  

Mājas ieejas nojumju remonts un labiekārtošana.

Milleru ceļš 2, Zaļenieki

Biedrība "Milleru ceļš 2"/ Artjoms Čerkovskis

2000,00

60,50

 1.  

Sportam un atpūtai

Vītolu iela 3, Vītoliņi, Valgundes pagasts

Biedrība "Vītolu 3" Līga Gurtaja

1898,00

60,50

 1.  

Lielsvētes 16 atpūta pagalmā

Lielsvētes 16, Svētes pagasts

Biedrība "Vide un cilvēks"

2000,00

60,00

 1.  

Sakārtota vieta, kur žāvēt veļu

Zemgales iela 21, Sesava, Sesavas pagasts

Valērijs Ļeonovičs

2000,00

59,50

 1.  

Dzīvojamās ēkas priekšpuses karnīzes un ieejas jumtiņu remonts

Iecavas iela 9, Garoza, Salgales pagasts

Aija Medinika

1865,58

59,00

 1.  

"Jelgavas iela 10" autostāvietas labiekārtošana

Jelgavas iela 10, Kalnciems, Kalnciema pagasts

Inga Rozevska

897,80

57,50