Komiteju sēdes
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

22.11.2023. plkst. 13.00
Attālināti

Darba kārtība:

  1. Par darba kārtību
  2. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2023.gada 1.jūnija lēmumā Nr.30 “Par finansiālā atbalsta piešķiršanas sociālajiem un veselības veicināšanas projektiem komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”
  3. Par Jelgavas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Zīle” nolikuma apstiprināšanu
  4. Par Jelgavas novada Dienas aprūpes centra “Upe” nolikuma apstiprināšanu
  5. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja’’ nolikuma apstiprināšanu
  6. Pap.DK. Par Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr. 16 “Par atbalstu ārstniecības personām un ārstu praksēm Jelgavas novadā” precizēšanu