Projekti

2022. gada 22. septembrī žurnālisti, tūrisma operatori, kultūras un dabas blogeri no Latvijas un Lietuvas kopā pavadīja dienu, kurā iepazina Elejas un Žagares muižas parku un novērtēja pēdējo divu gadu laikā notikušo attīstību tajos, pateicoties NovelForHeritage projektam.

Diena iesākās ar vizīti Žagares muižā, kur uzaicinātie apskatīja Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage, Nr. LLI 444 ietvaros iekārtoto ekspozīciju Žagares reģionālā parka Apmeklētāju centrā. Ekskursija gida pavadībā turpinājās Žagares muižas parkā, kur dalībnieki apskatīja vienu no skaistākajiem angļu ainavu parkiem Lietuvā, ko projektējis daiļdārznieks, ainavu arhitekts un Rīgas galvenais dārzu arhitekts un veidotājs 1880.—1914. gados Georgs Kūfalts. Parkā šobrīd notiek rekonstrukcijas darbi – atjaunoti celiņi, uzstādīti soliņi, apgaismojums u.c., kā arī stādīti jauni koki, ņemot vērā Kūfalta reiz izstrādāto parka plānu.

Otrajā dienas daļā žurnālisti, tūrisma operatori, kultūras un dabas blogeri devās uz Elejas muižas parku, kurā apmeklējums iesākās ar nelielu ekskursiju pa rudenīgo parku gida pavadībā. Tālāk parkā ieradušies vērotāji devās apskatīt 2015. gadā atjaunoto Tējas namiņu un NovelForHeritage ietvaros nupat uzbūvēto izstāžu zāli. Studenti no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, kas vēl nesen bija pazīstama kā Latvijas Lauksaimniecības universitāte, parka viesiem bija sagatavojuši teatralizētu uzvedumu par ainavu arhitekta Georga Kūfalta dzīvi un radošo izpausmi, veidojot savus gleznainos ainavu parkus. Vizītes dalībniekiem bija iespēja iesaistīties topošo ainavu arhitektu sagatavotajās radošajās darbnīcās, kurās tika izveidoti pagaidu popārta objekti muižas parkā.

Projekts Nr. LLI 444 “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage” tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmā 2014-2020.gadam. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR: 851 016.93, no tā ERAF finansējums 85% - 723 364.38, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 424 806.00, no tās ERAF finansējums 85% - 361 085.10, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 42 480.60, valsts līdzfinansējums 5% - 21 240.30. Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2020.-31.10.2022.

Latvijas un Lietuvas žurnālisti, tūrisma operatori un kultūras un dabas blogeri pavadījuši kopā dienu, lai iepazītu Elejas un Žagares muižu parkus: