Projekti Novada ziņas
Lauku partnerība “Lielupe” izsludina jaunu konkursu uzņēmējdarbības projektu ieviešanai

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā: “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 3. aprīļa līdz 3. maijam. Atbalstam var pieteikties ikviens, kas vēlas uzsāk vai attīstīt uzņēmējdarbību Jelgavas un Ozolnieku novados.  Nevar pieteikties esoši uzņēmumi, ja iepriekšēja gada apgrozījums pārsniedz 70 000 EUR.

ELFLA finansējuma atbalstu līdz 70% ko projekta izmaksām var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai.

Plašāka informācija ir pieejama partnerības mājas lapā www.partnerībalielupe.lv, sadaļā Leader 2014-2020. Papildus informācija un konsultācijas Lauku partnerībā “Lielupe”, Kr. Barona iela 40, tālr. +371 26399946, e-pasts lielupe@partneribalielupe.lv. Lūgums iepriekš saskaņot ierašanos!