Projekti
Lauku reģionu attīstība un izaugsme – Polijas piemērs

2017.gada 8. – 10.novembrim Suwalkos, Polijā notika Inovāciju apļa (Innovation Circle network) gadskārtējā konference „Pievilcīgas pašvaldības brīvā Eiropā”, kuras ietvaros Suwalku pašvaldība prezentēja labās prakses piemērus, kā lauku reģiona pašvaldībai, kas atrodas tālu no galvaspilsētas, attīstīties un veicināt izaugsmi.

Suwalki, strādājot pie starptautiskās sadarbības, piedalījušies vairākos projektos – PIPE (inovāciju un uzņēmējdarbības veicināšana jauniešos), Inovāciju aplis, kura ietvaros Inovāciju Akadēmijā apmācīti vairāk kā 300 dalībnieki teritorijas plānošanā un pievilcības veidošanā, uzņēmējdarbībā un inovatīvu projektu sagatavošanā, un kura noslēgumā pirms 10 gadiem 2007.gadā Varšavā tika dibināta biedrība “Inovāciju aplis”, iesaistot esošos projekta partnerus un laika gaitā piesaistot jaunus biedrus. Jelgavas novada pašvaldība biedrībā iesaistījās 2009.gadā, kļūstot par partneri Baltijas jūras programmas Trans in Form projektā, kura gaitā Jelgavas novadam tika izstrādāta vizuālā identitāte (sauklis, logo, karogs), vairāki attīstības scenāriji, tehniskais projekts Elejas muižas parka izmaiņām, tajā skaitā Elejas Tējas namiņa pārbūvei, kā arī projekts deva lielu ieguldījumu jaunveidotā Jelgavas novada teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē, mācoties no projekta partneriem Zviedrijā, Norvēģijā, Polijā. Suwalku pašvaldība šajā projektā izstrādāja tehnisko projektu Marijas Konopņickas – pazīstamas poļu dzejnieces, bērnu grāmatu autores – laukuma pārveidei, kas saņēma Polijas nacionālo finansējumu un šobrīd izskatās pavisam savādāks kā Trans in Form projekta sākumā. Idejas un sapņi piepildās! Nākamais projekts, kurā piedalījās arī Jelgavas novads, bija ERASMUS+ programmas projekts “Jauniešu acis” ar mērķi ietekmēt vietējās vides attīstību un tās pievilcību, no jauniešu perspektīvas radot noderīgus priekšlikumus turpmākiem politiskiem lēmumiem.

Konferences laikā notika uzņēmējdarbības pārrobežu forums “Pārtika, ražošana, dzīve”, kurā līdztekus prezentācijām un lekcijām bija iespēja apmeklēt pārtikas amatnieku tirdziņu, kurā tika piedāvāti vietējie produkti un ražojumi. Šī gada foruma tēma – pārtika – izvēlēta, ņemot vērā faktu, ka pārtikas ražošana ir otrā lielākā reģiona industrija. Pagājušā gada foruma tēma bija mežistrāde, kas ir reģiona galvenā ekonomiskās aktivitātes joma. Forumā pārstāvēto valstu skaitā bija Polija, Lietuva, Latvija, Baltkrievija un Krievija. Suwalkos izveidota speciālā ekonomiskā zona, kas veicina jaunu uzņēmumu ienākšanu teritorijā un ekonomikas attīstību. Ekonomiskās zonas priekšrocības: de minimis atbalsta programma, kas paredz uzņēmumiem atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas, īres maksas atlaides un citas priekšrocības. Pārrobežu forums norisinājās Suwalku Zinātnes un tehnoloģiju parkā.

Semināra daļā tika sniegta informācija par vairākiem transporta jomas projektiem. Eiropā ir plānoti 9 galvenie Eiropas līmeņa transporta koridori, no kuriem cauri Latvijai dodas Ziemeļjūras Baltijas ceļš, kas savienojas ar Skandināvijas Vidusjūras tīklu Helsinkos un Baltijas Adrijas, kā arī vairākiem citiem ceļiem dienvidos, ļaujot plānot attīstību šajā reģionā un perspektīvā – arī savienojumu ar Tuvajiem un Tālajiem Austrumiem.

Īpaši aizkustinošs bija brīdis, kad eksperts, profesors Cliff Hague no Edinburgas aicināja klātesošos sadoties rokās, tādējādi visi Inovāciju apļa biedri un vairāk kā 70 klātesošie dalībnieki no Igaunijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Krievijas, Skotijas un Zviedrijas izveidoja apli, kas simbolizēja cilvēcisko spēku, kas ļauj šim tīklam būt tik stipram.

attels1