Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Jelgavas novada dome 29. maija sēdē atbalstīja dalību Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu atlasē "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam", virzot projekta “Jelgavas novada pašvaldības publiskās ceļa infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam” pieteikumu par Kalnciema pagasta pašvaldības ceļa “Izgāztuves ceļš” pārbūvi.

Sadarbojoties ar vienu no vērienīgākajiem kūdras ražotājiem Latvijā un lielākajiem darba devējiem Jelgavas novadā – SIA “Laflora”, pašvaldība sagatavojusi projekta pieteikumu “Jelgavas novada pašvaldības publiskās ceļa infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam”, kurā tiek virzīta tehniskā projekta "Jelgavas novada, Kalnciema pagasta pašvaldības ceļa “Izgāztuves ceļš” pārbūve”. Paplašinoties un attīstot jaunus kūdras ieguves laukus, konkrētais ceļš uzņēmuma attīstībai ir vitāli nepieciešams. Maršruts: kūdras ieguves vieta–grants seguma pašvaldības autoceļš „Izgāztuves ceļš”–valsts autoceļš „Tušķi–Kalnciems” tiek izmantots iegūtās kūdras transportēšanai uz “Laflora” kūdras substrātu ražotni Līvbērzes pagastā.

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu atbalstu varam investēt ievērojamus finanšu līdzekļus pašvaldību infrastruktūrā. Līdzšinējā pieredze līdzīgu programmu realizācijā pierādījusi, ka šāda veida ieguldījumi piesaista cilvēkus vietējām teritorijām un ilgtermiņā ļauj reģionā radīt jaunas darba vietas, līdz ar to  pašvaldības ceļš ir viena no sadaļām, kas jaudas, slodzes, intensitātes dēļ ir uzlabojama” komentē Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Projekta īstenošanas rezultātā SIA “Laflora” būs jārada pozitīvi stimuli nodarbinātības veicināšanai un uzņēmuma attīstībā, kā arī ekonomikas attīstībai reģionā.

Projekta apstiprināšanas rezultātā pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums būtu 883 532 EUR, savukārt Jelgavas novada pašvaldības finansējums sastādītu 192 302 EUR. Apstiprinātais domes lēmumprojekts paredz pašvaldības finansējuma daļu nodrošināt ar Valsts kases aizņēmumu.