Pašvaldības ziņas Zaļenieku pagasts
bilde

Jelgavas novada domes deputāti 17. jūnija domes sēdē apstiprināja papildu aizņēmumu 252 948 EUR apmērā projektam “Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija un teritorijas labiekārtošana”. Būvdarbi objektā aizsākās pērnā gada rudenī, restaurējot un labiekārtojot gan ēkas veco, gan jauno daļu. Darbu gaitā, veicot demontāžas darbus vecā korpusa jumta zonā, radusies nepieciešamība veikt papildu drošības pasākumus.

2023. gada 10. maijā, noslēdzoties iepirkumam par Zaļenieku kultūras nama pārbūvi, trīs pretendentu konkurencē būvdarbu veikšana tika uzticēta SIA “BILDBERG”, kas piedāvājumā būvdarbus apņēmās veikt par 1 949 494 EUR. Projekta realizācijai lielāko summas daļu - 1,5 miljonus eiro lemts segt ar ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē, bet atlikušo daļu - no pašvaldības 2023. un 2024. gada budžeta līdzekļiem. Apstiprinātais lēmumprojekts paredz palielināt aizņēmumu par 252 948 EUR.

Līdzšinējais darbu process kultūras namā noritēja veiksmīgi, bet, uzsākot būvdarbus vecā korpusa jumta zonā, kur pēc projekta bija paredzēts tikai jumta seguma nomaiņa, atklājās, ka pārseguma konstrukcijas, uz kā balstās jumta konstrukcijas, ir sliktā tehniskā stāvoklī (sapuvušas un pārlūzušas). Būvuzņēmējs nekavējoties pārtrauca darbus šajā zonā un veica esošo konstrukciju nobalstīšanu.

Līdz šim brīdim kultūras nama jaunajā daļā no kopējo būvdarbu apjoma izpildīti teju 78%, veicot rekonstrukcijas darbus jumtam, bēniņiem, grīdām, iekšējām apdarēm, fasādei, logiem un durvīm. Tāpat aizsākts darbs pie ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes ierīkošanas. Teju pabeigti būvdarbi katlu telpā, nodrošinot apkuri un gāzes apgādi. Savukārt kultūras nama vecajā daļā šobrīd no kopējo būvdarbu apjoma izpildīti ap 44%. Līdz ar jumta seguma būvdarbu atsākšanos tiks nodrošināta ēkas fasādes atjaunošana un labiekārtošanas darbi iekštelpās. Tāpat kā jaunajam korpusam arī vecajā daļā plānota jauna ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde, ventilācija, apkure un citi energoefektivitātes paaugstināšanas darbi.

Kā jau iepriekš ziņots, veicamie būvdarbi sadalīti vairākās kārtās. Ēkas vecajai daļai atjaunos fasādi, vēsturiskos koka logus un sanitārtehnisko mezglu. Pagalma pusē esošo piebūvi paplašinās līdz otrajam stāvam – zālei. Ēkas pirmajā stāvā izveidos ģērbtuvi, dušas telpas un tualeti. Telpās veiks kosmētisko remontu un grīdas seguma nomaiņu, kā arī pirmā stāva grīdas seguma siltināšanu. Savukārt ēkas jaunajā daļā  - pirmajā stāvā saglabās esošo telpu plānojumu, bet otrajā stāvā apgūs neizbūvētās telpas, ierīkojot tur kabinetus. Telpās veiks kosmētisko remontu, kamerzālei izveidos nelielu skatuves daļu, nomainīs vecos koka logus, kā arī  veiks ēkas fasādes siltināšanu. Esošā plakanā jumta vietā izbūvēs divslīpu jumtu. Teritorijas labiekārtošanas projekta ietvaros demontēs esošos asfaltbetona celiņus un izbūvēs betona bruģakmens celiņus. Tāpat paredzēta teritorijas izlīdzināšana un zāliena atjaunošana.