Sociālā joma
Lēmumprojekta izskatīšana par Lielvircavas kultūras namu tiek atlikta

30.jūnijā pirms domes sēdes Jelgavas novada pašvaldības priekšsēdētājs Ziedonis Caune tiešsaistes režīmā medijiem sniedza skaidrojumu par nodomu iegādāties Lielvircavas kultūras namu. Sākotnējā iecere izskatīto lēmumprojektu Apvienotajā komiteju sēdē virzīt uz 30.jūnija domes sēdi diemžēl pašvaldībai atkal nākas atlikt, jo vakar, 29.jūnija pēcpusdienā pašvaldība saņēma VARAM adresētu vēstuli Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kurā tā rosina veikt pārbaudi par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu iespējamām nelikumīgajām darbībām saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi. Mērs tiešsaistes laikā skrupulozi skaidroja citas iespējamās alternatīvas un savu iedzīvotāju vajadzību vārdā nodod publiskai apskatei pašvaldības sagatavoto izvērtējumu un sagaida konkrētus ieteikumus no uzraugošajām institūcijām, kas, iedziļinoties izvērtējumā vai pašvaldības iesniegtajos dokumentos, patiešām dialoga veidā var pašvaldību konsultēt, kas tad ir tas cits risinājums, ko pašvaldība var darīt?

Šodien – noslēdzošajā Jelgavas novada sasaukuma domes sēdē dienaskārtībā bija iekļauts lēmumprojekts par Lielvircavas kultūras nama iegādi – lēmums, kas pašvaldībai aktuāls ir jau kopš 2013.gada. Vieni pārmet to, ka vairāku gadu garumā pašvaldība nav spējusi pieņemt lēmumu un rast līdzekļus, lai beidzot kultūras namu atpirktu no privātā īpašnieka un iemantotu savā īpašumā, otri pārmet, ka nav pieņemami finanšu līdzekļu tēriņi “viena pagasta saujiņas” cilvēku kultūras aktivitātēm.

Jelgavas novada pašvaldības pamatprincips visos līdzšinējos lēmumos ir bijis – CILVĒKS. Lai attīstītu lauku teritoriju, nepietiek tikai ar pilsētvides algoritmu īpašuma vērtējuma noteikšanā. Teritorijā, kur pagastā līdzās nav citu līdzīgu būvju, kur nav arī citu infrastruktūras objektu, kas veidotu aktīvu darījumu dinamiku, nekustamā īpašuma aģenti  nevar iegūt korektu aprēķinu tai statistiskajai vienībai, kas piešķir jēgu un nozīmi vietējo iedzīvotāju ikdienas vajadzībās.

Jelgavas novadam katrā pagastā ir pa kultūras namam, piemēram, Sesavas pagastā – pat divi – viens Sesavā un otrs Bērvircavā. Kopumā gandrīz visos 14 kultūras namos novadā ir veiktas rekonstrukcijas, tie sakārtoti un izremontēti, lai vietējo kopienu kultūras dzīve varētu attīstīties un stiprināties. Pašvaldība kopš 2009. gada strādājusi pie tā, lai stiprinātu infrastruktūru visos pagastos. Tikai tur, kur lauku teritorijā būs sakārtotas skolas, aktīvs kultūras nams, laba sporta zāle un iespējas kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, būs arī cilvēki. Līdzšinējā politika novadam bijusi – nevis urbanizācija, bet gan lauku teritorijas stiprināšana ar dažādiem līdzekļiem- elektroniskiem pakalpojumiem, pakalpojumiem tuvāk dzīvesvietai un infrastruktūras, vides sakārtošanu.

Platones pagasta iedzīvotāji vairāk kā desmit gadus paļaujas un gaida uz pašvaldību, ka tā nodrošinās viņiem solīto – nodrošinās ar telpām viņu ikdienas vajadzības kultūras jomā.

Pārsteidzoši, ka ministriju līmenī tiek debatēts, ka lielāka loma būs iedzīvotāju iniciatīvām un viņu vajadzībām diktēt pašvaldības budžeta izdevumus. Tāpat tiek piesaukts līdzdalības budžets un aicinājums vairāk izsvērt, kā vietējās kopienas varēs noteikt domes darbu, kam tērēt līdzekļus. Šis ir lielisks un uzskatāms piemērs – tātad 2013.gadā – Platones iedzīvotāji sanāksmē aicina pašvaldības pārstāvjus beidzot sakārtot jautājumu par kultūras nama telpu nodrošinājumu un pieejamību. Šis jautājums ir ceļojis no attīstības plāniem, attīstības programmām un investīciju plāniem gadu no gada. Jau 2013. gadā, kad dome pirmo reiz lemj par Lielvircavas kultūras nama iegādi, uzraugošās iestādes iebilda, ka ilgtermiņa saistības nevar būt kultūras nama iegādes vērtas. Pašvaldība turpināja telpas īrēt un 2016. gadā vēlreiz lēma par aizņēmuma ņemšanu. Arī tad, neskatoties uz aprēķiniem, cik izmaksātu jauna kultūras nama būvēšana, pašvaldībai aizņēmumu ņemt neļāva. Pašvaldība no jauna turpinājām telpas īrēt. 2016.gada iedzīvotāju anketēšanā un aptaujā Platones pagasta iedzīvotāji norādījuši, ka atbalsta kultūras nama iegādi un uzskata to par būtisku nosacījumu Platones pagasta attīstībai. Līdzīgas norādes iezīmējas aktuāli veiktajā aptaujā 2021. gadā, ko projekta Kopdare ietvaros par dažādiem jautājumiem noskaidro aptaujas autori.

Ja šīs iniciatīvas aktuāli tiek uzturētas kā pagasta iedzīvotāju iniciatīva vairākus gadus, vai tad tās nav jāņem pašvaldībai savos plānos? Kāda tad īsti ir loma piesauktajām vietējo kopienu iniciatīvām?

Ņemot vērā, ka līdz šim pašvaldība vēlējās īpašumu iegādāties, ņemot aizņēmumu, bet tā piešķiršanu apstrīdēja uzraugošās institūcijas, pērn – plānojot budžeta izdevumus 2021. gadam un sekojot investīciju plānam, pašvaldība ietaupīja budžeta līdzekļus un jau ir ietvērusi maksājumu Lielvircavas kultūras nama iegādei – samaksu veicot pa daļām. Apstiprinot šī gada budžetu, dome jau reiz nobalsoja par pārdomātu lēmumu kultūras nama iegādei. Informācijā sabiedrībai šī gada sākumā jau tika pieminēts, ka pašvaldība ieplānojusi līdzekļus šī lēmuma izpildei. Šķiet, visas Latvijas mērogā jau vairāku gadu garumā ikviens ir kaut ko dzirdējis par Jelgavas novadu un Lielvircavas kultūras namu. Ministri, - pārstāvot Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju,  – dažādu ievēlēto ministru darbības laikos ir bijuši apsekot un dzīvē iepazīties ar Lielvircavas kultūras namu. Un neviens nav vēlāk atzinis, ka pašvaldība uzskatāmi gatavotos izšķērdēt līdzekļus.

VARAM ministrija ar rakstisku vēstuli aicina atkal lēmumu atlikt, kamēr tā sniegs atzinumu. Pašvaldība ir nosūtījusi ministrijai gan izvērtējumu, gan ekonomisko pamatojumu. Pašvaldība arvien gaida ministrijas pārstāvību vai dialogu un gatava diskutēt, un atkal no jauna kaut vai klātienē izrādīt kultūras nama ēku. Šajā jautājumā nekas vairs nav palicis noklusēts, jo debatēts ir vairāku gadu garumā.

Tātad – kādas ir alternatīvas, ja kultūras namu nepērk?

Var uzbūvēt jaunu – ar esošajām būvniecības cenām par kvadrātmetru, apzinot līdzšinējo būvniecības darbu izmaksas citos objektos, ja par kvadrātmetru tās aprēķinātas 1400 eiro apmērā, līdzvērtīga būve Lielvircavas kultūras namam 1050 m2 apjomā izmaksās vairāk kā 1,4 miljoni eiro. Turklāt jāņem vērā – konkrētajā teritorijā pašvaldībai brīvju pašvaldības zemju nav.

Otra alternatīva  - pielāgot telpas Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē, un tas nozīmē projektēt telpu pārbūvi, kā arī zāles kā papildus piebūves plānojumu. Nav nepaveicami, bet atkal izmaksas - saskaņā ar aplēsēm, pārceļot Lielvircavas kultūras nama un Lielvircavas bibliotēkas darbību uz Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāli, kalkulējas 1,4 miljonu eiro apmērā.

Trešā alternatīva – visiem amatierkolektīviem noteikt darbības vietu citos pagastos, visu astoņu kolektīvu mēģinājumu procesu organizējot citur. Tas arī nozīmē atņemt koncertu, teātru, tematisku nodarbību norises vietu tieši Platones pagastā. Šis saimnieciski  ir visizdevīgākais un saimnieciskākais variants – gada ietvaros izmaksas summētos aptuveni 161 000 EUR apmērā. Taču tas viennozīmīgi ir skaidrs, ka ar šādu lēmumu pašvaldība apzināti iznīcinātu kultūras dzīvi un kultūras kolektīvu dalību, lokālpiederību un arī pagasta attīstības potenciālu.

Ceturtais variants ir turpināt īrēt, kā tas tiek darīts jau desmit gadus un šo gadu laikā patiesībā šādus kultūras namus varēja nopirkt jau vismaz divus.

“Pašvaldība sagaida alternatīvus ieteikumus no uzraugošajām institūcijām, kas, iedziļinoties izvērtējumā vai pašvaldības iesniegtajos dokumentos, patiešām dialoga veidā var pašvaldību konsultēt, kas tad ir tas cits risinājums, ko pašvaldībai darīt. Uzraugošajām institūcijām ir viegli, - no Rīgas skatu punkta noraugoties, nepārtraukti piesaukt mantas izšķērdēšanas likumu, bet tad atbrauciet uz Platoni un pasakiet, kādi ir reālie citi varianti, kā pašvaldībai nodrošināt savas funkcijas pēc iespējas saimnieciskāk un izdevīgāk cilvēkiem!? Savu iedzīvotāju vajadzību vārdā es nododu publiskai apskatei pašvaldības sagatavoto izvērtējumu, savu iedzīvotāju vajadzību vārdā – kamēr esmu domes priekšsēdētājs es gribu paziņot, ka līdzšinējās darbības ir bijušas pārdomātas un izskaitļotas. Es sagaidītu, lai ministrija, kas pēc savas būtības ir nevis represīva iestāde pašvaldībām, bet gan uzraugošs padomdevējs un konsultants, spētu pašvaldībai atbildēt, tad kāds ir cits ieteikums un rosinājums pašvaldības turpmākajā darbībā?! Jā, šis lēmumprojekts tika virzīts uz domes sēdi šodien plkst. 15:00, taču ministrijas rīcības rezultātā to kārtējo reizi nāksies izņemt no domes darba kārtības”, teic Ziedonis Caune.

Pašvaldība vērsīsies pie Latvijas pašvaldību savienības un, protams, sadarbojoties ar KNAB, ir gatava sniegt visus aprēķinus un argumentus, taču līdz šim neviens nav spējis, izņemot publiskus pārmetumus un kritiku, atbildēt, ko tieši pašvaldībai darīt, ja tā izvēlējusies saimnieciskāko no variantiem lēmumā.

Pašvaldības iniciatīva Platones iedzīvotājiem sniegt tādas pašas līdzvērtīgas kultūras un vietējās kopienas aktivitāšu iespējas kā citos pagastos – atkal paliek karājoties gaisā.