Uzņēmējdarbība
Līdz 1. septembrim piesaki uzņēmumu konkursam “Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2022”!

Lai veicinātu novada uzņēmēju atpazīstamību un popularizētu labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, līdz 1.septembrim ikviens novada iedzīvotājs aicināts atsaukties ikgadējam konkursam “Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2022” un pieteikt savu favorītu – ražotāju, pakalpojuma sniedzēju vai jaunas uzņēmējdarbības pārstāvi, kas pelnījis atzinību un novērtējumu.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus savus izvēlētos dalībniekus pieteikt sešās dažādās nominācijās: Gada lauksaimnieks, Gada ražotājs, Gada jaunais uzņēmējs, Gada ģimenes uzņēmums, Gada uzņēmīgākais uzņēmējs un Gada inovatīvākais uzņēmums.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šoreiz konkursa pieteikuma anketu var lejupielādēt, aizpildīt un iesniegt tuvākajā pagastu pārvaldē un pašvaldības centrālās administrācijas ēkā (Jelgavā, Pasta ielā 37), kā arī aizpildīt elektroniski .

Konkursam var pieteikt Jelgavas novadā esošas komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, kas veic saimniecisko darbību Jelgavas novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares. Tāpat var tikt pieteikti komersanti, lauksaimnieciskās ražošanas un citu aroddarbību veicēji -  fiziskās personas, kuri reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Jelgavas novadā. Tiesa gan, iepriekšējo trīs gadu attiecīgās nominācijas uzvarētājs nedrīkst piedalīties konkursā attiecīgajā nominācijā, kurā saņemts apbalvojums.

Anketu iespējams iesniegt arī elektroniski.