Novada ziņas
radiātori

Jelgavas novada pašvaldība turpina pieņemt pieteikumus apkures izdevumu daļējai kompensēšanai iedzīvotājiem, kas apkurei izmanto elektroenerģiju, malku, koksnes granulas vai briketes.

Atgādinām, ka vienreizējam atbalstam 60 eiro apmērā vienam mājoklim par malku, kas iegādāta līdz šī gada 31. augustam un iesniedzējs nevar uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu, var pieteikties līdz 2022. gada 30. novembrim. 

Savukārt no 1.novembra sākta iesniegumu pieņemšana par atbalstu mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju. Atbalsts tiek piešķirts par patēriņu, kas lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh mēnesī. Valsts kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 eiro/kWh bez PVN, bet ne vairāk kā 0.100 eiro/MWh bez PVN. Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam, atbalsta periods – no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.maijam.

Pieteikties atbalstam energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai var elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv un klātienē tajā pašvaldībā, kurā atrodas mājoklis. Jelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas darbojas novada pagastos un Jelgavā, Lielā iela 5/7, iesniegumus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Informācija par Jelgavas novada klientu apkalpošanas centriem ŠEIT.

Sīkāka informācija par atbalsta veidiem un iesniegumu veidlapas pieejamas ŠEIT.