Iedzīvotājiem Novada ziņas
Foto

Ar moto “tīri-zaļi-ilgi” ikviens Latvijas iedzīvotājs 27. aprīlī aicināts piedalīties Lielajā Talkā, kas notiks jau septiņpadsmito reizi.

Pagasts

Paredzētais talkošanas datums

Plānotie darbi

Cenu un Ozolnieku apvienība
Talkas koordinators Jānis Krugolaužs, t. 20054301

13.04.-27.04.2024.

13.04.2024. Talka pie Džammu dīķa
Pagasta teritorijas sakopšana

Elejas pagasts
Talkas koordinatori:
Agris Strautnieks,
t. 27028433
Raitis Silamednis
t. 26832774

27.04.2024.

Talkas vieta - Elejas muižas parks.
Plānā ir mazo kļavu sējeņu izzāģēšana, krūmu un zaru novākšana, parka rietumu daļā paredzēta atkritumu vākšana. Talciniekiem tiks piedāvāta uz ugunskura vārīta zupa un iespējams izstāžu zāles apmeklējumu.  

Glūdas pagasts
Talkas koordinatori:
Mārtiņš Vītoliņs t. 26548288
Aigars Amatnieks t.26149963
Herta Elza Šalkovska (Zemgales ciemā) t. 28309730

26.04.2024.

 Pagasta teritorijas sakopšana

Jaunsvirlaukas pagasts
Talkas koordinators:
Lauris Landsbergs t. 26106900

22.-27.04.2024.

Pagasta teritorijas sakopšana, parka teritorijas labiekārtošana

Kalnciema pagasts
Talkas koordinatori:
Māris Krauze t. 25768966
Krista Ribakova t. 28899477

Talka plānota 26. un 27.aprīlī

Iedzīvotāji, kuriem nepieciešami talkas maisi tiek aicināti tos saņemt pagasta pārvaldē līdz 25.04.2024.

Piektdiena 26.aprīlis: 

 • Pagasta pārvalde talkos pagasta ciema teritorijā - koka solu atjaunošana, dekoratīvo krūmu formēšana un apgriešana, puķu dobju iekopšana. 
 • DSPC "LAIPA", SARC "Kalnciems" un Kultūras nams talko ap savām iestādēm - teritorijas kopšana, puķu dobju iekopšana, skuju koku stādīšana u.tml. 
 • Sporta bāze talko 26.04. ap iestādi.

Sestdiena 27.aprīlis: 

 • PII "Mārīte" iestādes teritorijā stādīs tūjas, krāsos žoga margas un rotaļu laukumu mazēkas.
 • Kalnciema pagasta pamatskola pie skolas uzstādīs āra lapenes, kuras tiks izmantotas kā āra klases. Aicinām arī audzēkņu vecākus iesaistītes gan pirmskolas, gan skolas teritoriju labiekārtošanas darbos.

Talkas maisu novietošanas vietas (kopā piecas):

 1. Pretī daudzdzīvokļu mājai Jaunības iela 1, blakus autobusa pieturai "Kalnciems"
 2. Pie Kaigu garāžām, gar upmalu
 3. Purmaļu ceļa sākumā, gar Jelgavas ielu
 4. Blakus autobusa pieturai "Standarts"
 5. Aiz Kalnciema pagasta pamatskolas, gar Lielupes ielu

Lielplatones pagasts
Talkas koordinators:
Inguna Pranka t. 27839959

05.04.2024.

Talkošana paredzēta Sidrabes parkā atjaunojot parka stādījumus

Līvbērzes pagasts
Talkas koordinatori:
Smaida Vērza (Vārpas ciemā)
t. 26008073
Lauris Ovsjanko t. 22462612

26.04.-27.04.2024.

 • Līvbērzes pamatskola talkos 26.aprīlī. Maršruti -Dorupes ceļš, teritorija ap skolu, Jelgavas iela līdz benzīntankam, gar upi un riņķī siltumnīcām, gar upi līdz zaļajam šķūnim.
 • Aizupes pamatskola talkos visu talkas nedēļu skolas teritorijā.
 • Vārpas ciemā talkotāji tiekas 27.aprīlī plkst. 10.00 pie Dienas centra, Ceriņu iela 2.Talkas mērķis, sakopt ciema centra teritoriju.
 • Līvbērzes pagastā, talkotāji tiekas 27.aprīlī plkst 9.00 pie Līvbērzes pagasta pārvaldes, Jelgavas iela 9a.Talkas maršruti-ceļa malas gar Bērzes upi, Būdiņu ceļa malas, Ģipteru ceļa malas, kā arī, noteikti iestādīt kādu jaunu kociņu.
 • Būriņu ceļā talkotāji talkos 27.aprīlī, bet vēl nav precizējuši ko darīs.

Platones pagasts
Talkas koordinators:
Lauris Rudzītis t. 26694637

Talka plānota 26.04., ja laikapstākļi būs labvēlīgi.

Platones pagasta pārvalde plāno Lielajā talkā piedalīties un sakopt pārvaldes ēkas priekšpusi, uzstādīt karoga mastu

Salgales pagasts
Talkas koordinators:
Mareks Dzirkalis t. 22421982

Talka plānota 26.04.2024.

Plānota skuju takas sakopšana, zaru zāģēšana, kritalu vākšana

Sesavas pagasts
Talkas koordinators:
Dzintars Tacs t. 26425497

27.04.2024.

Sesavā talka Sesavas parkā, sākums plkst. 10:00 Pulcēšanās vieta pie Sesavas katlu mājas. Parka sakopšana

Bērvircavā talka Bērvircavas parkā, sākums plkst. 10:00 Pulcēšanās vieta pie Bērvircavas tautas nama. Parka sakopšana

Svētes pagasts
Talkas koordinators:
Sarmīte Ņikiforova
t. 29800747

27.04.2024.

Pagasta teritorijas sakopšana. Atkritumu vākšana Baložu, Parka un Lielsvētes ielās.

Valgundes pagasts
Talkas koordinators:
Andris Krastiņš t. 26409183

Talka plānota 26.04.2024.

Pagasta teritorijas sakopšana

Vilces pagasts
Talkas koordinators:
Egils Garbilis t. 26430730

Talko līdz Lieldienām 28.03.2024.

Par talkošanas vietu un laiku aicina sazināties ar koordinatoru

Talkā paredzēti šādi darbi:

 • divu aleju sakopšana Vilcē
 • vienas alejas atjaunošana Ziedkalnē
 • Kalna kapu ieejas sakopšana

Vircavas pagasts
Talkas koordinators: Miķelis Ducmanis t. 27234149

19.04.2024.

Pagasta teritorijas sakopšana, Oglainē teritorijas sakopšana pie kūtiņām/garāžām

Zaļenieku pagasts
Talkas koordinators: Ojārs Gulbis t. 29444936

26.04.2024.

Pagasta teritorijas sakopšana, Jāņkalniņa parka teritorijas sakopšana